Zaproszenie do udziału w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy produkt i najlepszą potrawę regionalną

maj 12, 2023 | Aktualności

Rozpoczyna się nabór do ogólnopolskiego konkursu kulinarnego na tradycyjny produkt lokalny i regionalny oraz potrawę. Sam konkurs organizowany jest od 2000 roku i posiada wieloletnią tradycję w promowaniu wyjątkowych produktów kulinarnych oraz regionu, z którego pochodzą. Przystąpić może do niego każdy producent tradycyjnych wyrobów, spełniających kryteria konkursowe.

Organizatorem, na szczeblu centralnym, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP. Organizatorami konkursu w naszym województwie, we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W tym roku konkurs zorganizowany będzie w dwóch niezależnych kategoriach: „Produkt” i „Danie”, a każdy z nich w dwóch etapach.

Pierwszy etap kategorii „Produkt”: to finał regionalny, w którym chcąc uczestniczyć należy przysłać kartę zgłoszeniową dla konkretnego produktu (nie osoby). Przedmiotem są żywnościowe produkty regionalne, czyli surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub służą do sporządzania potraw. Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy. Na tym etapie spośród zakwalifikowanych i zaprezentowanych specjałów zostaną wyłonieni laureaci w czterech głównych kategoriach.

  1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (produkty i przetwory mięsne, produkty i przetwory z ryb, produkty mleczne, miody)
  2. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego (przetwory owocowe, przetwory warzywne, produkty zbożowe , wyroby cukiernicze)
  3. Napoje regionalne (napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe).
  4. Inne produkty regionalne łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Uwaga! Jedna osoba (producent) może zgłosić jeden produkt w danej kategorii, czyli maksymalnie cztery produkty.

Do tego etapu warto również zgłosić i zaprezentować produkty do nagrody „Perła”. Warunkiem jest, aby były nagrodzone we wcześniejszych edycjach konkursu. Wysyłając zgłoszenie o nominację do tej prestiżowej nagrody, należy dopisać na karcie zgłoszeniowej słowo „Perła”. Tutaj nie obowiązuje limit zgłoszenia jednego produktu w danej kategorii.

Drugi etap kategorii Produkt: to wybór dokonywany przez Krajową Kapitułę Konkursu, spośród produktów nominowanych w etapie regionalnym, do prestiżowej nagrody „Perła”
i wręczenie pamiątkowych statuetek na uroczystej gali w Poznaniu w czasie trwania Międzynarodowych Targów „Smaki Regionów” 30 września 2023 r.

Celem kategorii „Potrawa” jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach, stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu, wytwarzanych w firmach gastronomicznych i gospodarstwach agroturystycznych. Promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej żywności przez regionalną gastronomię oraz identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu.

Pierwszy etap kategorii „Potrawa” – tutaj mogą zgłaszać się i wziąć udział dwuosobowe ekipy reprezentujące firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne lub koła gospodyń wiejskich. Karty zgłoszeń „Potrawa” zawierać muszą: przepisy z dokładnym wykazem użytych produktów, opis związku dania z regionem i historią  oraz z tradycją kulinarną regionu. Zgodnie z wymogami tej kategorii, należy przygotować i zaprezentować dwa dania: zupę lub przystawkę oraz danie główne. Na przygotowanie całego zestawu każda ekipa będzie miała 40 minut. Należy zadbać, aby każde z dań było przygotowane z wykorzystaniem produktów związanych z danym regionem, powszechnie znanych i rozpoznawalnych w regionie. Do dyspozycji dwuosobowego zespołu będzie kuchenka elektryczna i stanowisko robocze. Natomiast resztę niezbędnego sprzętu należy wziąć ze sobą. Wszelkie produkty do wykonania dań każda z ekip musi zapewnić we własnym zakresie, ale za to mogą być poddane wcześniejszej obróbce technologicznej. Potrawy konkursowe, nie wyłączając dekoracji, muszą składać się wyłącznie z produktów jadalnych.
W przypadku tej kategorii, Komisja może nominować nagrodzone dania do tegorocznej nagrody „Perła”.

Drugi etap kategorii „Potrawa”: laureaci nagrody „Perła” otrzymają statuetki na uroczystej gali w Poznaniu w czasie trwania Międzynarodowych Targów „Smaki Regionów” 30 września 2023 r.

Wytwórcy wyrobów regionalnych mogą również zgłosić swoje produkty w kategorii „Od pola do stołu”. Jest ona skierowana głównie do rolników, producentów wytwarzających
i sprzedających swoje produkty nieprzetworzone (np. jaja, warzywa, owoce, itp.) oraz wyroby, bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy. W przypadku wysyłania zgłoszeń w tej kategorii, należy użyć karty zgłoszeniowej do kategorii „Produkt” i dopisać „Od pola do stołu”.

Współorganizatorzy finału regionalnego: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Białymstoku oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapraszają wszystkich producentów, do zgłaszania  swoich wyrobów do Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, w którym na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Miejsce: konkurs odbędzie się 1 lipca 2023 r. w Augustowie w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Pułku Ułanów Krechowieckich, ul. Mickiewicza 1, początek o godz. 10.00. Ze względów organizacyjnych należy przyjechać nieco wcześniej.

Wypełnione i podpisane karty zgłoszeniowe należy dostarczyć najpóźniej do 12 czerwca 2023 r. na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo,

z dopiskiem: „konkurs NKD”

Zgłoszenia można również przekazać przez powiatowe specjalistki Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.

do pobrania:

karta zgłoszeniowa – produkt

karta zgłoszeniowa – potrawa

Więcej informacji można uzyskać:

  • telefonicznie: 86 275 89 38; 506 662 611
  • e-mailem: jczarkowska@odr-szepietowo.pl
  • w siedzibie PODR Szepietowo i w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego u specjalistek Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.

 

Joanna Czarkowska

PODR Szepietowo

Odsłony : 651
Skip to content