Chów trzody chlewnej na własne potrzeby

maj 10, 2023 | Aktualności

Od dziś (10 maja 2023 r.) wchodzi w życie rozporządzenie, dzięki któremu zostaną obniżone wymagania dotyczące chowu świń utrzymywanych w celu produkcji mięsa na własny użytek, tj. na własne potrzeby, w tym chowu loch.

Uproszczenia to:

– Odstąpienie od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

– Brak konieczności stosowania się do nakazu wykonywania w danym gospodarstwie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

– Brak konieczności sporządzenia przez posiadaczy zwierząt spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, ani bieżącego aktualizowania tego spisu.

– Odstąpienie od obowiązku stosowania przed obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF), w tym: mycia i odkażania rąk, oczyszczania i odkażania obuwia, bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń.

– Nie będzie obowiązkowe monitorowanie i zwalczanie gryzoni.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. 2023 poz. 866).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023 r., s. 65).

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uproszczenia-dla-rolnikow-utrzymujacych-swinie-w-celu-produkcji-miesa-na-wlasny-uzytek

 

 

                                                                                               Agnieszka Kurczyńska

Odsłony : 586
Skip to content