Zaproszenie do udziału w warsztatach serowarskich

maj 8, 2023 | Aktualności, Ogłoszenia PODR, Polecane

ZAPROSZENIE
do udziału w warsztatach serowarskich operacji realizowanej w ramach

Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pod nazwą:

„Podlaska Akademia Serowarska” IV Edycja

Warsztaty odbędą się kolejno w dniach: 31.05.2023 r.; 01.06.2023 r.; 13.06.2023 r.; 14.06.2023 r.; 15.06.2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.

w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo).
Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego, zajmujący się  lub planujący produkcję serów w ramach RHD lub MLO, przedstawicieli świata nauki, przedstawicieli instytucji świadczący usługi doradcze, członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych osób zainteresowanych tematem.

Celem głównym podejmowanych działań projektowych, jest ułatwienie współpracy podmiotów rynkowych, poprzez stworzenie warunków do poszukiwania i nawiązywania partnerstw pomiędzy nimi, w celu zwiększenia ich siły przetargowej, w tym wymiana doświadczeń i praktyk w zakresie produkcji serów farmerskich oraz wprowadzenia ich na rynek w formie krótkich łańcuchów dostaw, a także prezentacja dobrych praktyk z tego zakresu.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach serowarskich, proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej  i dostarczenie jej osobiście do PODR w Szepietowie pok. nr 24 lub przesłanie faksem na nr: 86/ 275 89 20 lub e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego formularza) na adres: dpoltorak@odr-szepietowo.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo z dopiskiem Dorota Półtorak pok. nr 24, do dnia 25.05.2023 r., do godziny 12.00.

Osoba do kontaktu: Dorota Półtorak 504 666 744, 86 275 89 24 .

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach serowarskich, będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

  1. Regulamin naboru
  2. Karta Zgłoszenia
  3. Program

Dorota Półtorak

PODR Szepietowo

 

Odsłony : 511
Skip to content