Wsparcie krajowe na przezimowane rodziny pszczele już od kwietnia

mar 29, 2023 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2023 r. W bieżącym roku stawka płatności wzrosła do 50 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Podobnie do lat poprzednich, o wsparcie będą mogli ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół, wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli właściciel pni pszczelich chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. W dniu rozpoczęcia naboru na stronie internetowej ARiMR zostanie zamieszczony wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania.

Dokumenty będą przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR. Wnioski będzie można składać osobiście lub przez pełnomocnika, wysyłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydawane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzające liczbę rodzin pszczelich znajdujących się na pasieczysku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-krajowe-na-przezimowanie-rodzin-pszczelich–stawki-wyzsze-niz-przed-rokiem

Aneta Ciborowska

Odsłony : 577
Skip to content