Rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich

mar 22, 2023 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie trzech następujących interwencji pszczelarskich:

1)    I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,

2)    I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,

3)    I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:

 1. miodarek,
 2. odstojników,
 3. dekrystalizatorów,
 4. stołów do odsklepiania plastrów,
 5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 6. topiarek do wosku,
 7. urządzeń do kremowania miodu,
 8. refraktometrów,
 9. wózków ręcznych do transportu uli,
 10. wialni do pyłku,
 11. uli lub ich elementów,
 12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 13. urządzeń do omiatania pszczół,
 14. poławiaczy pyłku,
 15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 16. wag pasiecznych,
 17. pakietów ramek ulowych,
 18. kamer cyfrowych.

W przypadku I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych wniosek składać mogą:

–           Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,

–           Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:

 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń pszczelarzy;
 3. zrzeszeń pszczelarzy;
 4. spółdzielni pszczelarskich;
 5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

 I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:

 1. a) produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
 2. b) produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

W działaniu I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi, wniosek o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:

 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń pszczelarzy;
 3. zrzeszeń pszczelarzy;
 4. spółdzielni pszczelarskich;
 5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:

 1. matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 2. odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 3. odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, składać mogą wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:

 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń pszczelarzy;
 3. zrzeszeń pszczelarzy;
 4. spółdzielni pszczelarskich;
 5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

W ramach wyżej wymienionych rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r. Wniosek o przyznanie pomocy:

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych interwencji objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naborów, wynosi 47 041 740,43 zł (10 049 936,00 EUR), w tym:

 • 6.2. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” – 23 520 870,21 PLN (5 024 968,00 EUR);
 • 6.3. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”; – 14 112 522,13 PLN (3 014 980,80 EUR);
 • 6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” – 9 408 348,09 PLN (2 009 987,20 EUR).

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/nabory-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-interwencji-pszczelarskich–ogloszenie-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa

 

Aneta Ciborowska

Odsłony : 390
Skip to content