Spotkania edukacyjne w szkołach rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Podlasiu

mar 14, 2023 | Aktualności

W lutym 2023 r. dwie instytucje: OT KOWR w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku przeprowadziły cykl spotkań poświęconych jakości żywności i produkcji ekologicznej w ramach kampanii #KupujŚwiadomie.

W zakresie podjętych działań informacyjnych i edukacyjnych odwiedzone zostały szkoły rolnicze prowadzone i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj.: w Janowie, Marianowie, Rudce, Suwałkach oraz Sejnach. W ramach zorganizowanych zajęć lekcyjnych omówiona została tematyka unijnych i polskich certyfikatów żywności oraz stosowanych oznaczeń żywności ze szczególnym naciskiem na certyfikat rolnictwa ekologicznego, oraz znak PRODUKT POLSKI. Dodatkowo omówione zostały inne systemy jakości takie jak: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyła również właścicielka gospodarstwa ekologicznego „3 Kozy” z powiatu białostockiego – Małgorzata Wasiuk. Zajmuje się ona produkcją ekologicznych warzyw, owoców, mleka koziego, serów z mleka  koziego, produkcją jaj kurzych oraz drobiu rzeźnego. Pani Małgorzata opowiadała o swoich doświadczeniach w prowadzeniu gospodarstwa, zaletach i możliwościach, jakie daje produkcja ekologiczna. Zachęcała także przyszłych rolników, aby zainteresowali się produkcją ekologiczną, która korzystnie wpływa zarówno na klimat jak i na ludzi którzy spożywają ekologiczną żywność.

Jest takie przysłowie, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Dlatego tak ważną rzeczą jest, świadoma edukacja od jak najmłodszych lat.

Świadomość żywieniowa konsumentów -tych dużych i tych małych- rośnie. Coraz więcej osób czyta etykiety na kupowanym produkcie, oraz poszukuje produktów spożywczych wysokiej jakości. Choroby cywilizacyjne- otyłość, cukrzyca oraz miażdżyca, ale także nowotwory złośliwe czy też alergie dotykające członków rodziny, znajomych, to główny element edukacyjny związany z błędami żywieniowymi, czy kupowaniem produktów słabej i wątpliwej jakości.

Warto więc podkreślać przy takich spotkaniach edukacyjnych, iż przyszłością polskiego rolnictwa jest produkowanie żywności wysokiej jakości, a zwiększenie sprzedaży na rynku lokalnym, to droga do stabilizacji sytuacji dochodowej hodowców i przetwórców.

Ważne jest budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju, a dzięki edukacji jest to możliwe.

Wioletta Sangar

PZDR w Białymstoku

Odsłony : 216
Skip to content