Jak tworzyć, pisać i realizować projekty na wsi? Szkolenia dla kobiet z obszarów wiejskich

mar 8, 2023 | Aktualności, artykuły obce

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywować i promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej. Kobiety są filarami tych organizacji. Dlatego zapraszamy na szkolenia dla kobiet, podczas których nabędą umiejętności myślenia projektowego, by łatwiej im było dobrze planować swoje działania, a także umiejętności pisania wniosków i pozyskiwania funduszy, by zaplanowane działania mogli realizować.

Zapraszamy kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich w województwach: dolnośląskim, podlaskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim na szkolenie „ABC tworzenia, pisania
i realizacji projektów”
, które odbędą się:

 • 03-05.02.2023 – Warszawa (woj. mazowieckie)
 • 10-12.02.2023 – Gdańsk (woj. pomorskie)
 • 03-05.03.2023 – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
 • 03-05.03.2023 – Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 14-16.04.2023 – Wrocław (woj. dolnośląskie)
 • 12-14.05.2023 – Białystok (woj. podlaskie)
 • 19-21.05.2023 – Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 19-21.05.2023 – Grodno k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie)

Aby zgłosić swój udział na szkolenie, należy wypełnić formularz online, dostępny na stronie www.efrwp.pl/rejestracja-abc, w terminie:

 • 6-20 grudnia 2022 – woj. mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie
 • 1-15 marca 2023 r. – woj. podlaskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie

Każde z 8 szkoleń będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.). Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:

 • myślenia projektowego,
 • zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
 • budżetowania projektowego,
 • zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu,
 • roli partnerów w projekcie,
 • możliwych dofinasowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
 • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.

Więcej informacji na stronie www.efrwp.pl

ramowy program

regulamin

 

Odsłony : 319
Skip to content