Ostatni dzień zapisów na szkolenia dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

mar 3, 2023 | Aktualności

Cykl szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach powyższych działań i mają obowiązek ukończenia szkoleń Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczyna rekrutację.  Organizowane szkolenia mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Rozpoczęcie cyklu szkoleń planowane jest od 13 marca 2023 r. w siedzibie PODR w Szepietowie.

Tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego dla beneficjentów PROW 2014-2020:

  1. Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
  2. Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
  3. BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
  4. Nowoczesny chów bydła mlecznego
  5. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
  6. Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020
  7. Ekonomika w gospodarstwach rolnych
  8. Rachunkowość rolnicza

Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie www.odr.pl/szkolenia/ Wypełnioną i podpisaną kartę należy przesłać na adres:  aoledzka@odr-szepietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane będą  do 03.03.2023 r.. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji zostaną ustalone terminy szkoleń.  Terminy szkoleń i listy uczestników zostaną umieszczone na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności.

W dniu szkolenia należy dostarczyć oryginał karty zgłoszenia oraz należy okazać dowód wpłaty za szkolenia. Na miejscu istnieje możliwość dokonania wpłaty w Kasie.

kontakt:

– w sprawach rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 35

– w sprawach merytorycznych: tel. 86 275 89 34,  86 275 89 35

Odsłony : 366
Skip to content