Rolnicy, producenci pszenicy i kukurydzy będą mogli ubiegać się o wsparcie w związku z poniesionymi dodatkowymi kosztami wynikającymi z braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę

lut 23, 2023 | Aktualności

Projekt rozporządzenia w tej sprawie był przedmiotem posiedzenia Rządu w dniu 14 lutego br. Zakłada on wsparcie dla rolników, którzy w okresie od 15 grudnia 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku dokonali sprzedaży pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w tym zakresie.  Poziom dopłat będzie limitowany:

  • maksymalnie do 50 ha powierzchni w jednym gospodarstwie,
  • do poziomu średniego plonu dla pszenicy 5,5 t oraz 7 t dla kukurydzy.

Proponowana stawka dopłat będzie uzależniona od tego w jakim województwie znajduje się siedziba gospodarstwa ubiegającego się o wsparcie. Im dalej od granicy, tym wsparcie jest niższe. Dla województwa podlaskiego poziom planowanego wsparcia będzie wynosił 660 zł na 1 ha powierzchni uprawy pszenicy oraz 840 zł na 1 ha uprawy kukurydzy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni wnioski i jednocześnie ogłosi ich nabór po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Najwyższe wsparcie przewidziane jest dla województw sąsiadujących z Ukrainą, tj. lubelskiego oraz podkarpackiego i wynosić będzie 1 050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy oraz 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy. Najniższe wsparcie otrzymają województwa z centralnej i zachodniej Polski, tj. 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy oraz 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy.

Na wsparcie rolników rząd przeznaczy ponad 600 mln zł.

Źródło : https://www.gov.pl/web/rolnictwo/decyzje-rady-ministrow3

Zbigniew Sokołowski

 

Odsłony : 254
Skip to content