Dołącz do grona najlepszych – rusza tegoroczna edycja konkursu „Sposób na Sukces”

lut 10, 2023 | Aktualności, Ogłoszenia PODR, Polecane

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło nabór uczestników do XXIII edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Celem konkursu jest promocja najciekawszych, innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych na terenach wiejskich oraz w miastach do 20 tyś. mieszkańców. Zgłaszane przedsięwzięcia powinny zostać przypisane do jednej z czterech kategorii konkursu:

indywidualna,

zespołowa,

rodzinna,

inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).

Należy jednak pamiętać, że kandydat na uczestnika konkursu powinien spełnić pewne warunki. Zgłaszane przedsięwzięcie powinno znajdować się w lokalizacji określonej w regulaminie (obszary wiejskie lub miasta do 20 tyś.), mieścić się w ustalonych ramach czasowych terminu rozpoczęcia działalności (od 1 lipca 2021 roku do 28 lutego 2023 roku), oraz być zgłoszone w wyznaczonym terminie na dołączonych do regulaminu formularzach. Istotne jest również to, że w konkursie nie mogą brać udział podmioty, które we wcześniejszych edycjach konkursu były nagradzane lub wyróżniane. Zgłaszane inicjatywy powinny wpisywać się tematycznie w następujące grupy:

1)         przedsiębiorczość

2)         innowacyjne rozwiązania sprzyjające podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich

i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i

wdrażania „innowacji”;

3)         działania na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym

przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł

energii;

4)         włączenie społeczne i zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach

do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy.

5)         przedsięwzięcia efektywnie zrealizowane przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich i innych programów pomocowych.

 

Poprawnie wypełnione dokumenty konkursowe należy przesłać na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

  1. Pszczelińska 99

05-840 Brwinów

z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces”.

Lub dokonać zgłoszenia do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

Osoba do kontaktu: Krzysztof Kuteszko, kkuteszko@odr-szepietowo.pl.

Ostateczny termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku.

Zapraszamy do udziału.

 

Ogłoszenie konkursu

 

Regulamin

 

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia

 

Załącznik nr 2 – informacje szczegółowe

 

Załącznik nr 3 – oświadczenia

Źródło: https://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Krzysztof Kuteszko

Odsłony : 396
Skip to content