Są pieniądze na dofinansowanie do oprocentowania kredytów preferencyjnych

sty 26, 2023 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Rolnicy, dzięki nim pokryją część kosztów planowanych inwestycji tj, zakup użytków rolnych, zakup maszyn, budowa i modernizacja budynków. Ponadto sfinansują naprawę szkód wywołanych ASF i klęskami żywiołowymi.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji:

  • linia PR – przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów;
  • linia RR – inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym;
  • linia Z – zakup użytków rolnych;

– limit akcji kredytowej: 150 mln zł,

– 1,1 mln zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych:

  • linia K01 – inwestycyjna;
  • linia K02 – obrotowa.

– limit akcji kredytowej: 100 mln zł,

– 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF – linia KPS: Linia tych kredytów preferencyjnych przeznaczona jest dla rolników, których hodowle świń zostały zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

– limit akcji kredytowej: 10 mln zł,

– 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – linia MRcsk:

– 5 mln zł na dopłaty do tych kredytów.

O kredyty w ramach linii PR, RR, Z, K01, K02, i MRcsk rolnicy mogą ubiegać się w bankach: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym
w Brodnicy.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (linia KPS) udziela SGB Bank SA a także zrzeszone i współpracujące z nim Banki Spółdzielcze oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/kredyty-preferencyjne-w-2023-r-sprawdz-limity-akcji-kredytowej-i-srodkow-na-doplaty-do-oprocentowania

Katarzyna Kruszewska

Odsłony : 335
Skip to content