Znamy już stawki dopłat do materiału siewnego

sty 9, 2023 | Aktualności

Wysokość stawek dopłat do zakupionego materiału siewnego co roku reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Rozporządzenie weszło w życie 14 stycznia 2023 r. i obejmuje wnioski o przyznanie dopłaty złożone do ARiMR w roku 2022.

Stawki dopłat do zakupionego materiału siewnego są zróżnicowane w zależności od grupy roślin oraz rodzaju uprawy i istnieje podział na uprawy konwencjonalne i ekologiczne.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla upraw konwencjonalnych wynosi:

  • 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych;
  • 115 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  • 350 zł – w przypadku ziemniaków.

Przy uprawach ekologicznych stawka dopłaty do 1 ha obsianego lub obsadzonego ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany jest następująca:

  • 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych;
  • 138 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  • 420 zł – w przypadku ziemniaków.

Do zakupu materiału siewnego wytworzonego metodami ekologicznymi stawki dopłat zostały określone w kwotach o 20% wyższych niż w przypadku materiału „konwencjonalnego”. Wymienione stawki dopłat zostały oszacowane na podstawie średniej z wielkości wnioskowanej powierzchni (w hektarach) dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami w poprzednich pięciu latach oraz kwoty 75 milionów złotych przewidzianej na ten cel w planie finansowym ARiMR na rok 2022. Według szacunków ARiMR wynika, że w roku 2022 wpłynęło 64 656 wniosków o dopłaty do gruntów ornych z tytułu wykorzystania do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Kolejny nabór wniosków na wsparcie zakupu materiału siewnego planowany jest w tym roku w terminie od 25 maja do dnia 25 czerwca.

źródło:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.  Dz.U. 2022, poz. 2867

Krzysztof Kulik

 

Odsłony : 1291
Skip to content