Zmiany w rejestracji i identyfikacji koniowatych

sty 9, 2023 | Aktualności

Dotychczas sprawami dotyczącymi rejestracji i identyfikacji koniowatych zajmował się Polski Związek Hodowców Koni. Obecnie, zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, centralną bazę danych będzie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W celu załatwienia spraw związanych z identyfikacją i rejestracją koniowatych od 6 stycznia 2023 r. posiadacz/ właściciel zwierzęcia będzie potrzebował numeru ewidencji producentów nadawany przez ARiMR.

Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji koniowatych dotyczą obowiązku:

– rejestracji siedziby stada posiadaczy/ właścicieli koniowatych, poprzez złożenie wniosku o nadanie numeru siedziby stada przez ARiMR w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (dla osób, które obecnie posiadają koniowate), lub nie później w dniu wprowadzenia pierwszego koniowatego do siedziby stada (wymóg dotyczy tych, którzy nie są w posiadaniu koniowatego);

zgłaszania urodzenia zwierząt. Posiadacz zwierzęcia ma obowiązek dokonać rejestracji w ARiMR w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia zwierzęcia;

rejestracji przemieszczenia koniowatych w ARiMR, jeśli w nowym miejscu przebywa powyżej 30 dni (jak dotychczas zmian właścicieli dokonujemy w OZHK/WZHK w ciągu 7 dni);

rejestracji dokumentów koni sprowadzonych do Polski lub wydanych przez zagraniczne podmioty w OZHK/WZHK w ciągu 7 dni (obecnie 30 dni);

– rejestracji w komputerowej bazie danych numerów PESEL właścicieli i posiadaczy koniowatych;

rejestracji podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną;

rejestracji licencji FEI (w Polsce PZJ) w komputerowej bazie danych poprzez OZHK/WZHK.

Wnioski/ zgłoszenia do centralnej bazy danych prowadzonej przez ARiMR w wersji papierowej lub elektronicznej posiadacz koniowatego będzie mógł składać do 31 grudnia 2025 r. Po tym terminie wnioski będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej.

Wydawanie dokumentów identyfikacyjnych nadal będzie prowadzone przez Związek Hodowców Koni. W szczególnych przypadkach zgłoszenia urodzenia koniowatych w imieniu posiadacza będzie można dokonać za pośrednictwem Związku Hodowców Koni, ale może się to wiązać z dodatkowymi opłatami.

Centralna baza koniowatych umożliwi ARiMR weryfikację wniosków i prowadzenie kontroli administracyjnej spełnienia wymagań oraz obowiązków w zakresie posiadanej obsady zwierząt.

W związku z wejściem w życie od 6 stycznia 2023 r. nowych przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zostanie uruchomiona nowa aplikacja IRZplus. W związku z tym w dniach 4-9 stycznia 2023 r. planowana jest przerwa techniczna w celu aktualizacji programu.

Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/od-6-stycznia-zmiany-w-zasadach-rejestrowania-i-znakowania-zwierzat

Marek Gozdur

Odsłony : 999
Skip to content