Uwaga hodowcy koni ras zachowawczych

sty 9, 2023 | Aktualności

Z początkiem roku 2023 weszło wiele zmian dla posiadaczy/właścicieli koni programowych oraz poza programem. Wszystkich hodowców koni obowiązuje Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która weszła w życie dnia 6 stycznia 2023 roku.

Obowiązkiem hodowców ras zachowawczych jest przedstawić Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa coroczny wykaz klaczy w celu uzyskania płatności rolnośrodowiskowych. W związku ze zmianami w PROW hodowcy kończący 2- i 5-letnie zobowiązania (plany rolnośrodowiskowe z lat 2021 oraz 2018) otrzymują wykazy klaczy na nowych drukach.

Do dokumentów niezbędnych do otrzymania wykazu klaczy należą:

1.Paszporty i licencje klaczy uczestniczących w programie.

  1. Świadectwa pokryć z 2022 roku.
  2. Dokumenty dotyczące upadków lub martwych urodzeń źrebiąt od klaczy programowych.
  3. Paszporty klaczy proponowanych.
  4. Oświadczenia o dobrostanie koni.

Dokument oświadczenia o dobrostanie koni jest nowym obowiązkiem hodowcy programowego. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie/dokumenty.

W związku ze zmianami w programach informujemy, że do programu przyjmowane są klacze sokólskie, które: urodziły przynajmniej jedno źrebię odchowane do 2-mcy i ocenione minimum na 14 pkt., oraz pozytywnie przeszły przez komisyjną kwalifikację, natomiast w przypadku klaczy rasy konik polski muszą mieć one zdaną zasadniczą próbę polową. Żrebięta od klaczy biorących udział w programie powinny być opisane.

W przypadku zgłaszania ogiera oprócz paszportu, licencji, oświadczenia o dobrostanie należy dostarczyć także kopię decyzji lekarza powiatowego o zarejestrowaniu w miejscu siedziby stada punktu kopulacyjnego oraz corocznie kopię orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera. Należy zabrać ze sobą również paszport ogierów proponowanych. Dotacją objęte są ogiery: sokólskie z kategorią A, w pozostałych rasach z kategorią B lub A w zależności od rasy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Instytutu Zootechniki w Balicach.
Żródło:http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie/programy-ochrony

Oświadczenie hodowcy/posiadacza uczestniczącego w programie ochrony zasobów genetycznych

 

Bożena Marcinkiewicz

Odsłony : 667
Skip to content