List Premiera z okazji obchodów 100-lecia doradztwa rolniczego

sty 3, 2023 | Aktualności

Warszawa, grudzień 2022 r.

Szanowni Państwo!

Rozpoczynający się 2023 rok to dla społeczności rolniczej rok szczególny: obchodzimy w nim jubileusz 100-lecia doradztwa rolniczego w Polsce.

W 1923 r. minister rolnictwa i dóbr państwowych przeznaczył majątek Poświętne koło Płońska na cele kultury rolniczej, co umożliwiło powołanie przez  Sejmik Płoński nowej instytucji: Ogniska Kultury Rolnej i Zakładu Doświadczalnego w Poświętnem. Celem jej działania było wspieranie rozwoju rolnictwa na Mazowszu: na 133 ha pola doświadczalnego rozpoczęło się – trwające do dziś – prowadzenie doświadczeń, dotyczących upraw rolniczych i  stosowania nawozów, a rok później podobne prace rozpoczęto też w  okolicznych gospodarstwach rolnych.

Dzisiaj Poświętne to Oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Płońsku – najstarsza spośród wszystkich placówek państwowego doradztwa rolniczego w Polsce. Rok 1923 stał się więc początkiem zinstytucjonalizowanego doradztwa rolniczego i dziś, sto lat później, możemy z dumą obchodzić piękny jubileusz.

Jubileusz ten jest zasługą doradców, ich zaangażowania i wiedzy. Tej pokoleniowej sztafecie ludzi oddanych polskiej wsi i rolnictwu należą się ogromne słowa uznania i wdzięczność. Dzięki ich pracy rolnicy rozwijają swoje gospodarstwa i zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe oraz od ponad dwudziestu lat skutecznie wykorzystują dostępne środki krajowe i unijne.

16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego na terenie całej Polski odgrywa kluczową rolę w systemie wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Przede wszystkim są blisko rolników i mieszkańców wsi. Organizują szkolenia, a także aktywnie wspierają wdrażanie i upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań.  Świadczą też doradztwo technologiczne, organizacyjno-ekonomiczne i rolnośrodowiskowe. Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą pokazy, demonstracje polowe, wystawy, targi, konkurs i olimpiady dla młodzieży. W ten sposób biorą na siebie zadanie kształtowania kierunków gospodarki rolnej.

Trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie polskiego rolnictwa bez państwowego doradztwa rolniczego. W warunkach coraz większych wyzwań – geopolitycznych, klimatycznych i społecznych – profesjonalni, życzliwi, kompetentni i obiektywni doradcy są coraz bardziej potrzebni.  Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim doradcom, specjalistom i pracownikom jednostek doradztwa rolniczego za dotychczasową pracę i proszę o przyjęcie uroczystych, jubileuszowych życzeń. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a uznanie społeczności rolniczej będzie dla Państwa stałym źródłem satysfakcji!

Z kolei Państwa – czytelników wydawnictw ODR – zachęcam do współpracy z państwowym doradztwem rolniczym i korzystania na co dzień z oferty wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Jestem bowiem głęboko przekonany, że ta współpraca jest i będzie źródłem inspiracji w  rozwoju Państwa gospodarstw, a w konsekwencji całego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich!

 

Z wyrazami szacunku

 

Henryk Kowalczyk
Wicepremier

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Odsłony : 600
Skip to content