Rolnicy oczekujący na zwiększenie pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych mogą już ubiegać się o zwiększenie limitu pomocy

gru 22, 2022 | Aktualności

Długo oczekiwane przepisy weszły w życie od 17 grudnia 2022 roku. Po zmianach w przepisach poddziałania „Wsparcie  inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” zwiększone zostały limity pomocy na jedno gospodarstwo w następujących obszarach:

  1. Operacje w ramach obszaru A – limit pomocy został zwiększony do kwoty 1 000 000 złotych
  2. Operacje w ramach obszaru B, C, D – limit został zwiększony do kwoty 600 000 złotych.

Warto przy tym zaznaczyć, iż górne limity dotyczą inwestycji  związanych  z budową, modernizacją budynków inwentarskich i magazynów paszowych lub adaptacją innych istniejących budynków na budynki inwentarskie lub magazyny paszowe.

Na pozostałe rodzaje inwestycji związane między innymi z zakupem maszyn i urządzeń obowiązuje limit w wysokości 250 000 złotych

Ze zwiększonych limitów mogą skorzystać rolnicy którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w naborze prowadzonym w 2022 roku i nie zostały one jeszcze rozpatrzone lub beneficjenci którzy mają już podpisane umowy i nie otrzymali jeszcze płatności końcowej.

Ważnym jest, iż aby skorzystać ze zwiększonych limitów pomocy beneficjent musi wystąpić osobiście z wnioskiem o zmianę wysokości dofinansowania do właściwego Oddziału BWI ARiMR w terminie:

– dwóch miesięcy od wejścia w życie rozporządzenie w przypadku już złożonego wniosku o płatność ale nie nastąpiła jeszcze wypłata pomocy.

– w przypadku pozostałych umów do dnia złożenia wniosku o płatność  pośrednią lub końcową.

Jeśli beneficjent nie wystąpi z wnioskiem o zmianę wysokości dofinansowania ARiMR rozpatrzy wnioski o płatność na podstawie wysokości pomocy zawartej w umowie o dofinansowanie.

 

Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/wiekszy-limit-pomocy-na-inwestycje-zwiazane-z-modernizacja-gospodarstw-rolnych–sprawdz-kto-moze-skorzystac

                                                                                               Piotr Łapiński

                                                                                               PZDR Wys Maz.

Odsłony : 448
Skip to content