Nowe uprawy z dopłatami do ubezpieczeń

gru 16, 2022 | Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt nowelizacji ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który zakłada rozszerzenie katalogu upraw objętych dopłatami do składek ubezpieczenia ze Skarbu Państwa.

Obecnie budżet państwa dopłaca do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

  • produkcja roślinna (uprawy: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe oraz rośliny strączkowe) od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
  • produkcja zwierzęca (bydło, konie, owce, kozy, drób oraz świnie) od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Słonecznik, facelia, len, konopie włókniste oraz gryka z dopłatami

Zmiany w ustawie wynikają przede wszystkim z coraz większej popularności tych roślin.
W Polsce w 2022 r. słonecznik uprawiany był na blisko 65 tyś ha (w 2021 r. było to niecałe 20 tyś ha – dane wg ARiMR). Dodatkowo do tej pory gryka mogła być ubezpieczana z dopłatą
z budżetu państwa, ponieważ należy do grupy roślin zbożowych, ale takie ujęcie gryki
w ustawie budziło wiele wątpliwości. Nowelizacja ustawy przewiduje doprecyzowanie uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

Mniejszy budżet na ubezpieczenia w 2023 r.

Na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w projekcie ustawy budżetowej została zaplanowana kwota 1.120.504 tys. Zł. Ministerstwo Rolnictwa zakłada, że dzięki takim zmianom ustawy, wzrośnie zainteresowanie rolników zawieraniem umów ubezpieczenia upraw rolnych, co wpłynie na zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw oraz poprawi konkurencyjność polskich gospodarstw.

źródło: Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, MRiRW, ARiMR

Katarzyna Raczyła

PZDR w Suwałkach

Odsłony : 315
Skip to content