Grypa ptaków znów w Polsce

gru 16, 2022 | Aktualności

Przez ponad miesiąc Polska cieszyła się statusem  kraju wolnego od ptasiej grypy. Uzyskała go z dniem 3 listopada 2022 roku i podobnie jak w 2021 roku, miesiąc później w  kraju ponownie pojawiły się kolejne ogniska tej choroby.

I tak, dnia 5 grudnia 2022r Główny Lekarz Weterynarii komunikatem  na stronie internetowej GIW poinformował o ponownym pojawieniu się choroby H5N1 wśród dzikich ptaków.  Obecność wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HAPAI) podtyp H5N1 stwierdzono na podstawie  badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, przeprowadzonych pod koniec grudnia  na  2 sztukach padłych ptaków łabędzia niemego, znalezionych w Świeciu  w  woj. kujawsko-pomorskim. Było to  29 i 30 ognisko wysoce zjadliwej choroby (HPAI) u dzikich ptaków w Polsce.  Na dzień 8 grudnia 2022 odnotowano 31 ognisk choroby wśród dzikich ptaków.

Pierwsze ognisko 8 grudnia 2022, Główny Lekarz Weterynarii  kolejnym komunikatem na stronie GIW, poinformował o stwierdzeniu  36 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu domowego, co automatycznie oznacza koniec dla Polski uznania statusu kraju wolnego od grypy ptaków. Ognisko 36 HPAI zostało stwierdzone  w miejscowości Fałkowice w gminie Pokój w powiecie namysłowskim w woj. opolskim  w gospodarstwie utrzymującym 219379 sztuk kur niosek.

Zgodnie z art.10.4.6 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych , jeżeli zakażenie HPAI u drobiu wystąpiło  w państwie uprzednio wolnym od grypy ptaków, odzyskanie statusu wolnego może nastąpić 28 dni po zastosowaniu stamping-out policy (polityka likwidacji stad oraz przeprowadzenie oczyszczania i odkażania). Oznacza to, że Polska jako kraj uprzednio wolny od grypy ptaków, będzie mógł strać się o ponowne  odzyskanie statusu kraju wolnego od choroby po 28 dniach od ostatniego stwierdzonego przypadku choroby, dokładniej po zakończeniu czynności związanych z likwidacją tejże choroby (zabiciu ptaków oraz przeprowadzeniu oczyszczania i odkażania), o ile w trakcie składania deklaracji do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)  nie zostaną stwierdzone w kraju,  kolejne przypadki zakażenia wirusem  stad drobiu domowego.

Z doświadczenia wiemy, że uzyskanie statusu kraju wolnego od choroby  ptasiej grypy nie jest wcale łatwe.  Przypominamy, że poprzednią deklarację o uwolnienie Polski od grypy ptaków Główny Lekarz Weterynarii  złożył do WHO 21 czerwca 2022 roku. Niestety, 19 lipca w stadzie kur hodowlanych zlokalizowanych w miejscowości Giżyce w województwie wielkopolskim wybuchło ognisko HPAI, które przekreśliło te starania. I znowu, gdy wydawało się, że Polska odzyska w końcu status kraju wolnego,  21 września 2022 niespodziewanie w miejscowości Stary Besk w  województwie łódzkim potwierdzone zostało kolejne ognisko HPAI wśród drobiu domowego.

Uzyskanie statusu kraju wolnego od grypy ptaków jest niezwykle ważne i cenne, gdyż rozwiązuje wiele problemów  związanych z zagranicznym handlem drobiem, mięsem drobiowym i produktami z mięsa drobiowego, między innymi pozwala o ubieganie się zniesienia restrykcji handlowych  nałożonych na kraj z powodu występowania choroby .

Główny Lekarz Weterynarii apeluje więc do wszystkich hodowców drobiu w Polsce o przestrzeganie  i stosowanie zasad bioasekuracji  określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w 2022 r. w Polsce i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

 

Źródło: www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

Wiera Gawryluk

Odsłony : 361
Skip to content