Ważny termin dla kół gospodyń wiejskich

gru 14, 2022 | Aktualności

Koła Gospodyń Wiejskich, które złożyły wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatnim naborze na działalność statutową, który odbywał się od 1 kwietnia i zakończył 30 września 2022 r. muszą pamiętać by otrzymane środki wydać do 31 grudnia 2022 roku.

Otrzymane fundusze wykorzystać można na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości, kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie, można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania.

Po wykorzystaniu przez Koła Gospodyń Wiejskich Otrzymanych środków muszą pamiętać by do 31 stycznia 2023 r. rozliczyć się z poniesionych wydatków w formie sprawozdania.

W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie około 12 tys. kół gospodyń wiejskich. 11 399 spośród nich złożyło w zakończonym 30 września naborze wnioski o wsparcie działalności statutowej.

źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-kgw-czas-na-zakupy-tylko-do-konca-roku-a-rozliczenie-pomocy-do-konca-stycznia

Tomasz Bagiński

PZDR Łomża

 

Odsłony : 361
Skip to content