Stawki pomocy dla rodzin w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

gru 14, 2022 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 13 grudnia 2022 opublikowała stawki pomocy przysługujące dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski o wsparcie z tego działania były przyjmowane przez ARiMR do 30 listopada 2022 roku. Wnioskowana kwota jakiej dotyczyły wnioski wyniosła łącznie 1 149 450 000 zł. Przeznaczona w budżecie na ten cel kwota pomocy wynosi 600 000 000 zł, co spowodowało konieczność zastosowania współczynnika korygującego wynoszącego 0,52. Po jego zastosowaniu wysokość pomocy  wypłacanej rolnikom wyniesie odpowiednio:

  • 2 600 zł – (5 000 x 0,52) w przypadku gdy wnioskowane szkody w gospodarstwie rolnym wyniosły nie więcej niż 30 % i nie mniej niż 1 % średniej rocznej produkcji rolnej.
  • 5 200 zł – (10 000 x 0,52) w przypadku gdy wnioskowane szkody w gospodarstwie rolnym wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej.

Obecnie Biura Powiatowe ARiMR wydają decyzje oraz przekazują środki finansowe na konta rolników. Wypłaty środków będą realizowana na bieżąco równolegle z wydawanymi decyzjami o przyznaniu pomocy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-rodzin-rolniczych–wspolczynnik-korygujacy-ustalony-wyplaty-rozpoczete

Tadeusz Kulik

Odsłony : 213
Skip to content