DOPŁATY DO SKŁADEK UBEZPIECZENIA OD STRAT SPOWODOWANYCH CHOROBAMI ZWIERZĄT

gru 14, 2022 | Aktualności

Po raz drugi w tym roku  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji ogłosiła nabór wniosków na działanie „Zarządzanie ryzykiem” dopłata do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt. Termin naboru wniosków przypada na okres od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 roku.

Pomoc przyznawana będzie producentom rolnym którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, jak również są posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości oraz w ramach prowadzonej działalności rolniczej  posiadają umowę ubezpieczenia drobiu , bydła oraz świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia, w przypadku zapłaty składki na raty opłacił wszystkie raty składki ubezpieczeniowej na dzień złożenia wniosku, oraz nie otrzymywał wcześniej dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku , z której wynika, że ubezpieczył co najmniej:

– 1000 sztuk kurcząt rzeźnych,

– 1000 sztuk gęsi rzeźnych,

– 1000 sztuk indyków rzeźnych,

– 1000 sztuk drobiu nieśnego,

–  4 sztuki bydła,

– 14 sztuk świń;

Przyznawana pomoc wypłacona będzie w wysokości 70% zapłaconej kwoty  z tytułu ubezpieczenia, pod warunkiem że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód w wysokości przekraczającej 20% wyrażonej w złotych wartości:

    1. średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, albo
    2. produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez producenta rolnego – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wskazane w ewidencji producentów. Wypłata pomocy następuje po 30 dniach od wydania decyzji, natomiast decyzja wydawana jest 2 miesiące po zakończonym naborze. 

źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-m17-zarzadzanie-ryzykiem—doplaty-do-skladek-ubezpieczenia-od-strat-spowodowanych-chorobami-zwierzat 

 Mariusz Kiewlak

PZDR Augustów

 

Odsłony : 204
Skip to content