20 grudnia upływa termin naboru wniosków o dofinansowania na biogazownie i małe elektrownie wodne

gru 14, 2022 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina, że w dniu 20.12.2022 r. kończy się nabór wniosków w ramach programu „Agroenergia – Część 2)- Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.  Wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Generatora Wniosków  o Dofinansowanie przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej. Finansowaniu podlegają  przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

– biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 KW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz zakup i montaż towarzyszących magazynów energii

– elektrowni wodnej nie większej niż 500kW.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i pożyczki.

Szczegóły dofinansowania dostępne są na stronie  https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne

 

                                                                                                                                     Agnieszka Wołosiewicz

Odsłony : 205
Skip to content