Rolnicy mogą otrzymać do 150 tys. złotych na instalacje fotowoltaiczne z obszaru F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”

gru 12, 2022 | Aktualności

Komisja Europejska zatwierdziła 3 października 2022r., zmiany w PROW 2014-2020, które będą realizowane odnośnie obszaru F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Działania dotyczą operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. W ramach podjętych decyzji będzie można uzyskać wsparcie na  instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym.

Nabór na wsparcie zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jedną z największych zalet instalacji fotowoltaicznych jest fakt że nie emitują zanieczyszczeń CO₂, są łatwe do zainstalowania praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym, nie ingerują w środowisko, są pozbawione szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji. Obecnie energia  pozyskana za pomocą instalacji fotowoltaicznej jest uznawana za najbardziej bezpieczną.

Celem jakie przyświecają w ramach nowego obszaru F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”:

  • Inwestycje wytwarzające energię z promieniowania słonecznego z magazynami energii tzw. powerbanki.
  • Inwestycje mogą także obejmować system zarządzania energią z zainstalowaną pompą ciepła.
  • Instalacje wytworzą czystą energię z promieniowania słonecznego która zostanie przeznaczona do obsługi urządzeń elektrycznych w gospodarstwie rolnym.
  • Celem jest uniezależnienie gospodarstwa rolnego od energii wytwarzanej tradycyjnie i poprawę ogólnych warunków gospodarstw rolnych.

Wsparcie może obejmować:

  • zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW łącznie z powerbankiem czyli magazynem energii i systemem inteligentnego zarządzania energią;
  • zakupu pompy ciepła  pod warunkiem że pompa będzie integralną cześć instalacji produkującej energię.
  • koszty montażu instalacji
  • koszty ogólne takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej, opłaty za konsultacje, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, koszty kierowania robotami budowlanymi, koszty opłat za studia wykonalności, koszty opłat doradczych dot. zrównoważenia środowiskowego, koszty oprogramowania komputerowego i patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Jakie dofinansowanie może otrzymać gospodarstwo rolne?

  • w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych dofinansowanie wynosi 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji
  • w przypadku pozostałych operacji 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł. udzielonej jednemu beneficjentowi.

Źródło:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-zielona-energie-w-gospodarstwie-rolnym-z-prow-20142020

Radosław Kłoskowski

 

 

 

Odsłony : 665
Skip to content