„Moje własne innowacje”

gru 9, 2022 | Aktualności, SIR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), po raz drugi zorganizowało ogólnopolski konkurs „Moje własne innowacje”. Celem konkursu jest aktywizacja rolników i mieszkańców wsi do dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami zrealizowanymi we własnych gospodarstwach rolnych. Doradcy Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wytypowali z podległego im terenu pomysłowych i innowacyjnych rolników. Komisja konkursowa odwiedziła wszystkich wskazanych uczestników konkursu celem zapoznania się ze zgłoszonymi przedsięwzięciami oraz wyboru laureatów. W kategorii Maszyny i Urządzenia II miejsce zajął Andrzej Falkowski z miejscowości Boksze Stare w Gminie Puńsk w powiecie sejneńskim z województwa podlaskiego. Tytuł zgłoszonego do konkursu przedsięwzięcia to „Akwaponika uprawą przyszłości”. Rolnik Andrzej Falkowski opracował i wdrożył system oczyszczania wody poprzez uprawę roślin a konkretnie warzyw. Jest to przedsięwzięcie innowacyjne w skali światowej, ponieważ Pan Andrzej jest trzecią osobą na świecie, która stosuje tego typu technikę oczyszczania wody.  Wymyślił i wykonał we własnym zakresie zbiorniki do oczyszczania wody oraz baseny, w których są uprawiane warzywa. Sam proces oczyszczania przebiega w następujący sposób: woda z hodowli jest tłoczona do zbiorników, w których pracują bakterie przetwarzające odchody ryb i pozostałości pokarmu w związku amoniaku i azotu. Następnie woda przepływa do basenów, w których uprawiane są pomidory, kapusta pekińska i sałata głowiasta, które oczyszczają wodę z wyżej wymienionych związków. W następnym etapie woda jest tłoczona do natlenienia by później i zasilić baseny do hodowli ryb. Cykl produkcyjny jest zamknięty.

Wręczenie nagród odbyło się podczas II Szczytu Polskich Grup Operacyjnych EPI, w dniu 29 listopada br. w Warszawie. Dyplomy i nagrody zostały wręczone przez  Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Ireneusza Drozdowskiego oraz Zastępcę Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Krzysztofa Janiaka.

Jarosław Winskiewicz

Odsłony : 233
Skip to content