Podsumowanie wyjazdu studyjnego pn.: „Zrzeszanie się rolników – szansą na rozwój gospodarstw indywidualnych”

lis 28, 2022 | Aktualności

W dniach 23-24.11.2022 odbył się wyjazd grupy rolników i doradców rolniczych do Wielkopolski w ramach operacji pt.  „Zrzeszanie się rolników – szansą na rozwój gospodarstw indywidualnych” zorganizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Był on skierowany do osób zainteresowanych różnymi formami zrzeszania się w grupy EPI czy grupy producentów rolnych. Wybór województwa wielkopolskiego nie był przypadkowy, jest ono bowiem niekwestionowanym liderem w zakresie zrzeszania się rolników.

Pierwszym punktem spotkania było zaprezentowania działania „Współpraca”. Zbigniew Sokołowski przedstawił rezultaty wcześniejszych naborów oraz planowane zmiany dotyczące nowej perspektywy finansowej. Omówił zasady na jakich przebiegają nabory oraz jakie warunki muszą spełnić rolnicy, aby móc zrzeszyć się jako grupa operacyjna EPI. Na kilku przykładach zaprezentował, na co szczególnie należy zwrócić uwagę w trakcie przygotowywania wniosku o pomoc, tak aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Zostały również omówione realne korzyści, jakie rolnicy mogą osiągnąć działając jako grupa operacyjna, które mogą się przełożyć na długofalowy rozwój gospodarstwa. Działanie Współpraca składa się z dwóch modułów z tzw. małej i dużej współpracy. Pomimo, że oba skierowane są głównie do rolników to znacząco się od siebie różnią. Zbigniew Sokołowski – broker innowacji w szczegółowy sposób omówił różnice pomiędzy nimi oraz określił grupę docelową do której skierowane jest każde z tych działań. Wystąpienie zakończyło się dyskusją i pytaniami uczestników dotyczącymi szczegółów omawianego działania.

Kolejnym punktem programu były wykłady przeprowadzone przez Wojciecha Styburskiego z Agrointegracji: „Integracja rolników – najlepsza inwestycja bez kosztów” oraz „Innowacje i dobre praktyki w produkcji zwierzęcej oraz roślinnej”. Omówione zostały zasady dofinansowania grup producentów rolnych, a także przedstawione zostały rezultaty i osiągnięcia funkcjonujących grup. Niezwykle istotnym jest fakt, że wsparcie ARiMR jest tylko symbolicznym dofinansowaniem pozwalającym na wprowadzenie nowoczesnych modeli gospodarowania. Główne korzyści finansowe przychodzą później są trwałe i znacznie przewyższają to wsparcie.

Drugi dzień rozpoczął się prezentacją  gospodarstwa zajmującego się hodowlą trzody chlewnej, ponieważ ze względu na panujący ASF nie było możliwości wizyty w gospodarstwie. Dalsza część dnia upłynęła uczestnikom pod znakiem wyjazdów do modelowo funkcjonujących gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą bydła opasowego oraz ukierunkowanych na produkcję mleka. Biorący udział w  wyjeździe mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z miejscowymi gospodarzami, a także możliwość podpatrzenia nowinek technologicznych znajdujących się w odwiedzanych gospodarstwach.

Zbigniew Sokołowski

Odsłony : 383
Skip to content