Podsumowanie konferencji z zakresu żywienia bydła

lis 24, 2022 | Aktualności

W dniu 15.11.2022 r. w Szczuczynie odbyła się konferencja pn.: „Nowatorskie podejście w żywieniu bydła mlecznego z uwzględnieniem alternatywnego źródła białka dla soi GMO”, zorganizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem rolników, instytucji z otoczenia rolnictwa oraz przedstawicieli firm branżowych. W spotkaniu uczestniczyło 151 osób.

Wydarzenie otworzył Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Wojciech Mojkowski. Przywitał on przybyłych gości oraz wykładowców, którymi byli prof. dr hab. inż. Piotr Micek i dr hab. inż. Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Cezary Purwin z Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Dyrektor w swoim wystąpieniu zwrócił  uwagę na znaczenie białka w żywieniu bydła, najistotniejszego, najdroższego, a zarazem składnika nie do zastąpienia w dawce pokarmowej. Ma to ważne znaczenie w przypadku województwa podlaskiego, gdzie utrzymywane jest około 20% krajowego pogłowia bydła. Nadmienił, iż tego typu konferencja stwarza możliwości do podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do podniesienia opłacalności produkcji w gospodarstwie.

Pierwszym punktem programu było wystąpienie profesora Piotra Micka, który przedstawił temat wykorzystania krajowych źródeł białka w żywieniu bydła mlecznego. W swoim wystąpieniu omówił przemiany białka w przewodzie pokarmowym krów mlecznych, wady i zalety poszczególnych pasz białkowych, wpływ obróbki przemysłowej na wykorzystanie pasz oraz wpływ nadmiernego poboru białka na wskaźniki rozrodu krów. Podczas wykładu przedstawił także zalety stosowania śruty rzepakowej w porównaniu do śruty sojowej.  W podsumowaniu wykładu udzielił kilku wskazówek pomocnych przy bilansowaniu dawki pokarmowej:

– dawki pokarmowe dla krów mlecznych powinny bazować na dobrej jakości paszach objętościowych, uzupełnianych niezbędną ilością produktów ubocznych, pasz treściwych i dodatków paszowych,

– dobór pasz (w tym objętościowych) do dawki pokarmowej powinien uwzględniać właściwą ilość oraz synchronizację podaży białka i energii do żwacza,

– pasze treściwe białkowe powinny być stosowane w zależności od składu komponentowego dawki bazowej, z uwzględnieniem ceny 1 kg białka, jego składu aminokwasowego oraz podatności białka na rozkład w żwaczu.

Dr hab. Paweł Górka omówił zasady żywienia jałówek hodowlanych z uwzględnieniem najnowszych zaleceń i trendów. W trakcie wystąpienia przedstawił sposób na szybki
i tani odchów jałówek, nie mający negatywnego wpływu na przyszłą wydajność mleczną. Jak stwierdził, tylko gospodarstwa, które lepiej odchowują cielęta, mają lepiej rosnące jałówki.  Według dr hab. Górki jałówki w wieku od 3 do 6 miesiąca życia powinny dostawać 2-3 kg paszy treściwej/dzień. Do ukończenia 6-miesiąca życia pasze objętościowe nie powinny być głównym źródłem składników pokarmowych. Żywienie jałówek powinno być tak zbilansowane by pierwsze pokrycie jałówki odbyło się między 12-14 miesiącem życia przy masie ciała 360-400 kg. W swoim wystąpieniu omówił też wpływ okresu pierwszego wycielenia na wydajność życiową krów. I tak na podstawie doświadczeń największą wydajność osiągają krowy, które pierwsze wycielenie miały w 22-24 miesiącu życia.

Kolejnym prelegentem był profesor Cezary Purwin. Stwierdził, iż model żywienia krów mlecznych oparty jest na taniej energii i drogim białku. Większość hodowców bydła dawkę pokarmową komponuje w oparciu o kiszonkę z kukurydzy. Pomimo dobrego i wiernego plonowania, dużej zawartości energii kukurydza ma też wady, wymaga bowiem uzupełnienia dawki w paszę zawierające duże ilości białka co podwyższa znacząco koszty żywienia. Według prowadzącego z dużym powodzeniem część kiszonki z kukurydzy w dawce możemy zastąpić kiszonką z traw, która zebrana we właściwej fazie ma zbliżoną wartość energetyczną i co najmniej dwukrotnie więcej białka. Nie bez znaczenia jest oczywiście skład botaniczny runi. Profesor omówił także zalety lucerny, źródła taniego białka roślinnego.

Podczas konferencji zostały omówione także najważniejsze programy wsparcia dedykowane rolnikom, hodowcom bydła, które będą wdrożone w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Temat przedstawił Łukasz Mioduszewski z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, w tym: hodowcami, przedstawicielami nauki, instytucjami wspierającymi rolnictwo oraz doradcami. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

 

Tadeusz Kruszewski

 

Odsłony : 245
Skip to content