Podlaskie gospodarstwa agroturystyczne nagrodzone

lis 24, 2022 | Aktualności

„Czar Podlasia”, „OLZOJA”, „Biebrzańskie Eldorado”, „Zacisze u Anny” to nazwy gospodarstw agroturystycznych, które otrzymały najwyższe noty w konkursie p.t. „Najciekawsza oferta agroturystyczna – konkurs na najlepszą kwaterę”.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od wielu lat prowadzi doradztwo i wsparcie merytoryczne dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą zacząć działalność agroturystyczną lub już ją prowadzą. Z myślą o promocji tych najciekawszych kwater, oferujących unikalną ofertę wypoczynkową, zorganizowano konkurs agroturystyczny.

Jego celem jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa podlaskiego; identyfikacja różnorodnych miejsc i usług w zakresie agroturystyki, propagowanie nowych form wypoczynku, motywowanie do podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie agroturystyki oraz kreowanie przyjaznego wizerunku wsi województwa podlaskiego. W tym roku do ścisłego grona laureatów zakwalifikowało się łącznie 17 gospodarstw: 14 w I kategorii „gospodarstw agroturystycznych do 5 pokoi” i 3 kwatery w II kategorii „gospodarstw agroturystycznych od 6 do 12 pokoi”. Komisja powołana przez Dyrektora PODR odwiedziła wszystkie gospodarstwa, dokonując ich oceny zgodnie z Regulaminem. Zwieńczeniem działania była zorganizowana w dniu 22 listopada w Białymstoku konferencja dla 50 osób, w której udział wzięli laureaci konkursu, przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz doradcy. Całość operacji została sfinansowana ze środków SIR czyli  Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich.

Wykłady o tematyce związanej z aspektami organizacyjno-prawnymi prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego poprowadziła Krystyna Drąg, wiceprezes Podlaskiej Federacji Turystyki  Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Uczestnicy konferencji z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli prezentację wszystkich kwater, którą przygotowała i opatrzyła cennym komentarzem Anna Fatyga, Redaktor naczelna „Wiadomości Rolniczych”.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień i nagród.

Dyrektor PODR Szepietowo ufundował i wyróżnił  imiennymi dyplomami grawerowanymi tych kwaterodawców, którzy ze szczególnym zaangażowaniem starają się poszerzać swoją ofertę wypoczynku i dbają o wygodę i zadowolenie turystów, a są to:

Agnieszka Winkler – „Stadnina Koni Żarnowo”, powiat augustowski

Irena i Maciej Żendzianowie –  Kwatera agroturystyczna „U Żendziana”, powiat białostocki

Lucyna Siegień-Patejuk i Jan Niczyporuka-Szyło – „Lesnaja Dacza”, powiat hajnowski

Monika Żaguń i Wojciech Łubkowski – „Ranczo Ogniste Popiołki”, powiat kolneński

Joanna i Jarosław Szczęsni –  „Sieburczynianka”, powiat łomżyński

Beata i Michał Zabokrzeccy  – „Nad Jeziorkiem”, powiat siemiatycki

Jolanta Kundzicz –  „Gospoda w Chlewie”, powiat sokólski

Violetta i Andrzej i Kamińscy – „Agroturystyka MIODOBORZE”, powiat suwalski

Andrzej Żamojda – „Dworek nad Łąkami”, powiat białostocki

Lilla i Ryszard Wyka – „Dworek Wincenta” , powiat kolneński

Kwaterodawców, którzy z ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością promują województwo i w swoich kwaterach starają się zatrzymać klimat podlaskiej wsi uhonorował wyróżnieniami Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a ufundowane upominki wręczyła wyróżnionym  Jadwiga Zabielska,  Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Białymstoku, a dyplomy grawerowane wręczył Wojciech Mojkowski – Dyrektor PODR Szepietowo. Wyróżnienia powędrowały do rąk:

Bożenny Modzelewskiej, właścicielki ”Agroturystyki Przechody”, powiat grajewski

Sławomira Kiryluka, właściciela agroturystyki „Korolowa Chata”, powiat hajnowski

Bolesława Młynarczuka, właściciela agroturystyki „Na Skarpie”, powiat wysokomazowiecki

Główne nagrody w konkursie otrzymali:

  • W kategorii gospodarstw agroturystycznych do 5 pokoi:

I miejsce: „Agroturystyka OLZOJA” –  Anny i Grzegorza Miszkielów z Posejneli, powiat sejneński

II miejsce: „Biebrzańskie Eldorado” – Marianny i Wiesława Rogałów ze Starego Dolistowa, powiat moniecki

III miejsce: „Zacisze u Anny” – Anny Czerniakiewicz z Hajdukowszczyzny, powiat hajnowski

  • w kategorii gospodarstw agroturystycznych od 6 do 12 pokoi

I miejsce: „Czar Podlasia” – Marii i Jerzego Weremjewiczów z Osłowa, powiat siemiatycki

Zwycięzcom ufundowane nagrody wręczyli:

Wojciech Mojkowski i Adam Zaremba – Dyrektorzy PODR Szepietowo

Katarzyna Roszkowska – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży

Iwona Kolosa –  Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

Krzysztof Kozioł – Kierownik Wydziału Prewencji Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku

Laureatom gratulujemy wyróżnień i nagród, oraz życzymy wielu gości.

Przedstawicielom instytucji pracujących na rzecz podlaskich rolników i wspierających ich w codziennej pracy serdecznie dziękujemy za ufundowanie i wręczenie upominków nagrodzonym kwaterodawcom. Doceniamy, że dostrzegają potrzebę wspierania rozwoju podlaskiej agroturystyki, będącej tak naprawdę świetnym ambasadorem naszego województwa wśród turystów z Polski i z zagranicy.

Joanna Czarkowska

Gł. specjalista ds. agroturystyki i turystyki wiejskiej

zdj. Ania Olędzka, Krzysztof Kuteszko

Odsłony : 945
Skip to content