Spotkanie Grup Operacyjnych EPI województwa podlaskiego

lis 22, 2022 | Aktualności

W dniu 17.11.2022 r. w Białymstoku odbyło się wydarzenie pn.: „Szczyt Podlaskich Grup Operacyjnych”, zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Było to pierwsze spotkanie, członków grup operacyjnych, osób zainteresowanych tematem grup EPI, doradców i przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego.

Wydarzenie otworzył Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Wojciech Mojkowski. Zwrócił on uwagę na rangę i celowość tego typu spotkań. Stwarzają one możliwość wymiany doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk, co w efekcie przekłada się na zwiększone zainteresowanie zrzeszaniem się rolników w grupy operacyjne EPI. Ma to z kolei bardzo duże znaczenie w kontekście rozwoju działania Krótkich Łańcuchów Dostaw. Powyższe przynosi obopólne korzyści zarówno odbiorcy końcowemu, jak również rolnikowi.

Pierwszym punktem programu było wystąpienie Zbigniewa Sokołowskiego – wojewódzkiego brokera innowacji. Poruszył on wiele ciekawych tematów związanych z minionymi naborami w działaniu „Współpraca”, ale również omówił to co czeka nas w przyszłości w kontekście powyższego działania. Zbigniew Sokołowski podsumował IV i V nabór na działania „Współpraca” dotyczący „Krótkich Łańcuchów Dostaw”. W czwartym naborze złożone zostały 204 wnioski, z czego 92 otrzymały pozytywną ocenę ARiMR na łączną kwotę 29 765 000 zł. Natomiast w V naborze złożono 225 wniosków z czego 106 otrzymało zaproszenie do podpisania umowy na łączną kwotę 34 225 000 zł. Broker innowacji omówił również najważniejsze zmiany dotyczące działania „Współpraca” jakie mają zajść w nadchodzącej perspektywie finansowej, gdzie pojawi się wsparcie przygotowawcze w wysokości 50 000 zł na grupę, co jest nowością. W trakcie wystąpienia brokera innowacji rozgorzała dyskusja pomiędzy rolnikami, członkami grup operacyjnych a przedstawicielami Lokalnych Grup Działania. Dotyczyła ona tematów związanych z przyszłymi naborami. Objaśnione zostały niuanse dotyczące wnioskowania oraz rozliczania operacji związanych z działaniem „Współpraca”.

Podczas Szczytu Podlaskich Grup Operacyjnych za prezentowane zostały projekty dotyczące opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych w ramach grup EPI. Zaprezentowały się cztery GO działające na terenie województwa podlaskiego, które uczestniczyły zarówno w IV jak i V naborze. Pierwszą grupę „Tworzymy produkty podlaskie” zaprezentował Artur Pawłuszewicz. Prezentacja rozpoczęła się od przedstawienia wszystkich członków wraz z wykonywaną przez nich działalnością. Druga część pokazała natomiast jakie produkty dana grupa wprowadziła na rynek. W podobnym stylu zaprezentowała się GO o nazwie „Smaczki z Podlasia”. Tadeusz Kruszewski-lider grupy, przedstawił wszystkich członków konsorcjum oraz omówił zakupy, których dokonała grupa w ramach otrzymanego dofinansowania z działania „Współpraca”. Kolejna prezentacja dotyczyła konsorcjum „Niezapomniane Smaki”, którą w barwny sposób przedstawili Karina Jaroszewicz i Dariusz Wasiluk. „Prosto z Podlasia” to nazwa kolejnej GO, którą zaprezentował Adam Lewczuk. Prezentując stronę internetową przedstawił on jak doszło do zawiązania się konsorcjum oraz plany na przyszłość w związku z działalnością. Po każdym z wystąpień uczestnicy chętnie wchodzili w dyskusje z prowadzącymi prezentacje dopytując o szczegóły przebiegu realizacji ich operacji, problemy i korzyści jakie odnieśli w kontekście zrzeszenia się oraz udziału w działaniu „Współpraca”.

Zbigniew Sokołowski

Odsłony : 364
Skip to content