Sukces suwalskiego rolnika-innowatora

lis 21, 2022 | Aktualności

Andrzej Falkowski z miejscowości Boksze Osada, gmina Puńsk zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w kategorii przedsięwzięć rodzinnych. Pan Andrzej jako trzeci przedsiębiorca na świecie opracował i wdrożył system oczyszczania wody z wykorzystaniem uprawianych roślin i to doceniła kapituła konkursu.

Andrzej Falkowski jest rolnikiem, ponadto zajmuje się produkcją narybku do własnych jezior i na sprzedaż dla innych hodowców ryb. Podczas produkcji narybku pozostaje woda, w której znajdują się odchody ryb i pozostałości pokarmu. Woda ma duży potencjał pokarmowy dla roślin. Pan Andrzej opracował i wdrożył system oczyszczania wody z wykorzystaniem uprawianych roślin.  Wymyślił i wykonał we własnym zakładzie baseny do uprawy warzyw oraz zbiorniki do oczyszczania wody. Woda z hodowli ryb jest tłoczona do zbiorników, w których pracują bakterie przetwarzające odchody ryb i pozostałości pokarmu w związki amoniaku i azotu. Następnie woda przepływa do basenów, w których uprawiane są pomidory, kapusta pekińska, sałata głowiasta. Tak oczyszczona woda jest tłoczona do natleniania i zasila baseny do hodowli ryb. Cykl produkcyjny jest zamknięty.

– Jest to  bardzo korzystny dla środowiska proces. Z zakładu nie wypływa kropla wody zanieczyszczona azotanami lub odchodami ryb – twierdzi pan Andrzej.

Nasz wynalazca szuka partnerów, instytutów badawczych, do współpracy. Ma jeszcze w zanadrzu wiele pomysłów, ale potrzebne jest wsparcie naukowe.

Wręczenie nagród

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, organizowany od 2000 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 18 listopada została rozstrzygnięta XXII edycja konkursu. W 2022 roku, z 49 zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć, wybrano 15 finalistów, w tym 12 laureatów w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, a 3 przedsięwzięciom przyznano wyróżnienia.

Finaliści realizują ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności, ale też tworzą nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi. Stawiają także na rozwój społeczny wsi, co pozwala na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich. Przedsięwzięcia laureatów i wyróżnionych w konkursie charakteryzują się wysokim poziomem rozwiązań technologicznych, innowacyjnych, oraz organizacyjnych z wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Podobnie jak w latach ubiegłych, patronat honorowy nad konkursem sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, którego na uroczystej gali reprezentowała minister Barbara Fedyszak-Radziejowska – Doradca Prezydenta RP. W uroczystości wzięła udział również Anna Gembicka – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogólnopolski konkursu „Sposób na Sukces” realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023. Podstawową jego ideą jest promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim innowacyjność przedsięwzięć, tworzenie nowych miejsc pracy, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wpływ realizowanych projektów na środowisko oraz wykorzystanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Anna Fatyga

PODR Szepietowo

Odsłony : 365
Skip to content