Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Zrzeszanie się rolników – szansą na rozwój gospodarstw indywidualnych”

lis 3, 2022 | Aktualności

Integracja zachodząca wśród rolników ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się rynkowych warunków, w których działają konkretne gospodarstwa rolne. Zrzeszanie się rolników w grupy może także znacznie poprawić jakość produktów i zarządzanie ekonomiczne całością przedsiębiorstwa, a także przyczynić się do wzmocnienia poszczególnych gospodarstw i całej grupy producentów. Jednoczenie się rolników przyczynia się ponadto do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, wpływa na zwiększenie kapitału ludzkiego i stwarza możliwości korzystania z dodatkowych źródeł finansowania.

Celem wyjazdu studyjnego do Wielkopolski, który odbędzie się w terminie 23-24 listopada 2022 r. jest przedstawienie dobrych praktyk z zakresu zrzeszeń rolników oraz prezentacja możliwych form współdziałania jakie mogą podjąć. Przekazana zostanie wiedza merytoryczna dotycząca prawnych i formalnych wymagań dotyczących zrzeszania się rolników. Wyjazd studyjny będzie doskonałą okazją do nawiązania współpracy.

Do udziału w wjeździe zapraszamy rolników; przedsiębiorców z branży rolnej, przetwórczej, spożywczej; przedstawicieli  jednostek doradztwa rolniczego; grup producenckich; jednostek naukowych; uczelni rolniczych; instytutów badawczych oraz osoby zainteresowane tematem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • e-mailem (skan, zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza) na adres akostro@odr-szepietowo.pl),
  • pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo,
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

w terminie do dnia 16.11.2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu:

– w sprawach merytorycznych: Zbigniew Sokołowski, e-mail: zsokolowski@odr-szepietowo.pl ; tel.: 506 663 880

– w sprawach organizacyjnych: Anna Kostro, e-mail: akostro@odr-szepietowo.pl, tel.: 86 275 89 41

 

Karta Zgłoszenia

Regulamin naboru

 

Anna Kostro

Odsłony : 381
Skip to content