Nowatorskie podejście w żywieniu bydła mlecznego z uwzględnieniem alternatywnego źródła białka dla soi GMO

paź 20, 2022 | Aktualności, Ogłoszenia PODR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Nowatorskie podejście w żywieniu bydła mlecznego z uwzględnieniem alternatywnego źródła białka dla soi GMO”, które odbędzie się 15 listopada 2022 r. w restauracji „Biesiadna”, ul. Pawełki 2A, 19-230 Szczuczyn.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy hodowców bydła, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli podmiotów świadczących usługi doradcze, przedstawicieli świata nauki i biznesu, innych przedstawicieli działających na rzecz rolnictwa oraz osoby zainteresowane tematem.

Celem operacji jest prezentacja oraz wspieranie innowacji w hodowli bydła. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania krajowych źródeł białka w żywieniu bydła mlecznego. Przedstawione zostaną najnowsze zalecenia i trendy w żywieniu zwierząt, które rolnicy będą mogli wdrażać w swoich gospodarstwach. Założeniem działania jest wspieranie polskiego rynku paszowego w poszukiwaniu alternatyw dla najdroższego składnika żywieniowego jakim jest wysokiej jakości białko. Unia Europejska boryka się z problemem dostępności białka. W związku z powyższym państwa członkowskie podejmują wiele różnorodnych działań mających na celu pozyskanie białka wysokiej jakości i uniezależnienie się od importowanej soi.

Działanie jest ukierunkowane na ułatwienie zdobycia wiedzy i wdrażanie nowych rozwiązań w gospodarstwach z terenu województwa podlaskiego specjalizujących się w produkcji mleka.

Organizowana konferencja pozwoli zapoznać się podlaskim rolnikom z tematyką innowacyjności w żywieniu zwierząt, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia kosztów finansowych ponoszonych na zakup czy produkcję paszy i leczenie zwierząt. Ponadto będzie to miało pozytywny wpływ na zmniejszenie emisji azotu i metanu do środowiska. W rezultacie przyniesie to wymierne korzyści zarówno dla producentów, jak i środowiska.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • e-mailem (skan, zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza) na adres tkruszewski@odr-szepietowo.pl),
  • pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo,
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

w terminie do dnia 09.11.2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu: Tadeusz Kruszewski, e-mail: tkruszewski@odr-szepietowo.pl, tel. 86 275 89 16

 

Do pobrania:

karta zgłoszeniowa

program

 

 

Odsłony : 609
Skip to content