Informacja o zaangażowaniu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracę w projekcie „Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju”

paź 18, 2022 | Aktualności

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, że Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku przy realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego „Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju”.

Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 115 135,00 zł w wyniku konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (umowa KSOW/6/2022/072 z dnia 14 lipca 2022 r., na realizację projektu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023). Jego Liderem jest Uniwersytet w Białymstoku.

Celem projektu jest pogłębienie i wymiana wiedzy na temat czynników determinujących poziom wykorzystywania w gospodarstwach rolnych Polski Wschodniej odnawialnych źródeł energii (OZE), korzyści z tego płynących oraz promocja dobrych praktyk z zakresu wykorzystywania OZE w rolnictwie.

Rezultatem realizacji projektu będą: badania dotyczące poziomu zaangażowania gospodarstw rolnych Polski Wschodniej w wykorzystywaniu OZE poprzez badania ilościowe (badania ankietowe w 500 gospodarstwach rolnych), identyfikacja uwarunkowań/czynników determinujących rozwój OZE w tych gospodarstwach za pomocą badań jakościowych (panel ekspercki/analiza SWOT),  wskazanie korzyści płynących ze stosowania OZE w rolnictwie (analiza studiów przypadku), monografia naukowa oraz warsztaty upowszechniające uzyskane wyniki badań skierowane do rolników zainteresowanych możliwością wykorzystywania OZE w gospodarstwie rolnym.

Odbiorcami projektu będą: rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów badawczych, przedstawiciele instytucji wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, przedstawiciele firm zajmujących się produkcją i sprzedażą instalacji OZE.

Projekt realizowany będzie do 31 października 2023 r.

 

                                                                                                         Materiał udostępniony przez

                                                                                                         Uniwersytet w Białymstoku

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl

Odsłony : 293
Skip to content