Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022

paź 17, 2022 | Aktualności

Szanowni Państwo,
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU. Konkurs realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpiliśmy o objęcie patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz patronat medialny Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika ,,Hoduj z Głową Bydło” – wydawnictwa APRA Sp. z o. o. Partnerzy wydarzenia: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Rolna, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Polskie Mięso. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 26 stycznia 2023 r. podczas IX Forum Sektora Wołowiny. Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego. W wyniku Konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2022 w trzech kategoriach: hodowca, producent opasów, producent odsadków.

https://pzpbm.pl/konkurs-pbmr-2022-zaproszenie/

Do pobrania:

Regulamin Konkursu PBMR 2022 

 

 

 

Odsłony : 369
Skip to content