Płoszenie żurawi

paź 7, 2022 | Aktualności, Artykuły

W okresie jesiennym coraz większą uciążliwością dla rolników stają się żurawie żerujące na polach uprawnych. Nawet kilkugodzinny ich pobyt może skutkować całkowitym zniszczeniem zasiewów.

Ptaki te objęte są ścisłą ochroną gatunkową, w związku z czym obowiązuje między innym zakaz ich płoszenia w miejscu odpoczynku, migracji lub żerowania, a zgodę na takie czynności można uzyskać składając stosowny wniosek w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Ponieważ wniosek taki podlega procedurze administracyjnej, musi być złożony z odpowiednim wyprzedzeniem. Rozpatrzenie wniosku następuje w okresie do 30 dni, a płoszenia można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji tj. po 14 dniach od jej wydania, lub bezpośrednio po wydaniu jeśli wnioskodawca zrzeknie się prawa do odwołania od decyzji.

We wniosku należy podać m.in. miejsce w którym będzie prowadzone płoszenie, okres kiedy będzie wykonywane oraz uzasadnić jego konieczność.

Wzór wniosku można znaleźć na stronie RDOŚ w Białymstoku (link do wniosku: www.gov.pl/web/rdos-bialystok/wydawanie-zezwolen-na-czynnosci-podlegajace-zakazom-w-stosunku-do-zwierzat-objetych-ochrona-gatunkowa )

Wniosek składa się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok ,wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty w wysokości 82 zł.

Taka sama procedura dotyczy uzyskania zgody na płoszenie łabędzi, natomiast o zgodę na płoszenie gęsi zaliczanych do gatunków łownych i będących jednocześnie najczęściej występującymi (gęś zbożowa, gęś gęgawa oraz gęś białoczelna) występuje się do marszałka województwa.

 

Dariusz Gaszewski

PZDR w Białymstoku

Odsłony : 480
Skip to content