ZAPROSZENIE do udziału w warsztatach w ramach realizacji operacji pod nazwą: „Innowacyjne przetwórstwo na mała skalę”

paź 5, 2022 | Aktualności, SIR

Warsztaty odbędą się w dniu 12.10.2022 r. w Podlaskim Centrum Technologii Rolno‑Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo).

Warsztaty są skierowane do:

  1. mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego:
  • planujących rozpoczęcie działalności związanej z przetwórstwem surowców rolnych,
  • zainteresowanych tematyką przetwórstwa mięsa,
  1. doradców propagujących zakładanie i rozwój RHD i MLO oraz tworzenie krótkich łańcuchów dostaw,
  2. przedstawicieli instytucji wspierających promocję i rozwój obszarów wiejskich w tym RHD i MLO oraz tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Na warsztatach poruszone będą tematy: przetwórstwo mięsa, produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD bądź MLO, ulepszone receptury wyrobów mięsnych oraz bezpośrednia sprzedaż wytworzonych produktów konsumentowi finalnemu, a więc promowanie krótkich łańcuchów dostaw.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu wytwarzania produktów mięsnych.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej  i dostarczenie jej:

– osobiście do PODR Szepietowo pok. nr 28 lub,

– e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego formularza) na adres: pszewczuk@odr-szepietowo.pl  lub,

– pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo z dopiskiem Paulina Szewczuk pok. nr 28.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.10.2022 r., do godziny 12.00.

Osoba do kontaktu: Paulina Szewczuk, tel.: 86 275 89 28.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach  decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia

Program warsztatów

Regulamin naboru

 

Odsłony : 350
Skip to content