Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży zaprasza na studia podyplomowe „ROLNICTWO”

wrz 30, 2022 | Aktualności, Ogłoszenia PODR, Polecane

 

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (do 1 października 2022 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), zaprasza na podyplomowe „ROLNICTWO”.

Studia Podyplomowe z Rolnictwa skierowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż Rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzający nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach.

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego).

Co ważne, uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym.

Absolwent studiów (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) otrzymuje formalne kwalifikacje (poświadczone świadectwem ukończenia studiów) pozwalające na zakup ziemi rolniczej oraz pozyskiwanie środków w ramach większości działań w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czas trwania to jedynie 2 semestry – (weekendowo)

Więcej informacji na stronie internetowej www.mans.edu.pl

Odsłony : 474
Skip to content