Dobrostan zwierząt – zbliża się termin składanie rejestru wypasu i oświadczeń o zapewnieniu wypasu

wrz 30, 2022 | Aktualności

Wypas krów mlecznych

Przypominamy, iż  w ramach wniosku PROW 2014-2022 Pakiet 2. Dobrostan krów, wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas, rolnicy są zobowiązani w terminie  od 16 października do dnia 31 października złożyć rejestr wypasu krów mlecznych.

Płatność dobrostanowa wyliczana jest na podstawie liczby krów mlecznych utrzymywanych przez rolnika i wypasanych na zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielone rośliny pastewne, co najmniej przez 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie w okresie:

  • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia
  • od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia.

Płatność przyznawana jest w wysokości:

  • 100% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuk,
  • 75% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 101 sztuki do 150 sztuk,
  • 50% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuk.

Dobrostan krów mamek

Wariant 2.3. to Dobrostan krów mamek, w ramach którego rolnicy są zobowiązani do wypasania bez uwięzi wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne. Wymóg ten  musi być przestrzegany co najmniej przez 140 dni w okresie:

  • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia,
  • od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu o zapewnieniu wypasu – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia, do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

W dniach od 16 do 31 października 2022 roku należy złożyć oświadczenie o zapewnienie wypasu.

Płatność dobrostanowa w zakresie wariantu 2.3Dobrostan krów mamek wyliczana jest na podstawie średniej liczby krów mamek utrzymywanych przez rolnika w okresie od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku.

Dobrostan owiec

Wariant 3.1. to Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach, w ramach którego rolnicy zobowiązani są do wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne lub zapewnienie tym zwierzętom dostępu do wybiegu w terminie:

  • od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia, lub
  • od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

W dniach od 16 do 31 października 2022 r. należy złożyć oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom z gatunku owca domowa, co najmniej przez 120 dni.

Forma złożenia rejestru do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rejestr wypasu krów mlecznych, oświadczenie o zapewnieniu wypasu owiec oraz oświadczenie o zapewnienie wypasu krów mamek należy przekazać do Agencji za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 

Magdalena Szymborska

Zdj. Aneta Ciborowska

Odsłony : 1350
Skip to content