„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny” – WYJAZD STUDYJNY NR I DO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

wrz 26, 2022 | Aktualności

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO NR I DO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZREALIZOWANEGO W DNIACH 20 – 22.09.2022 r. W RAMACH PROJEKTU: „Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”

W dniach od 20 do 22 września 2022 r. odbył się pierwszy z zaplanowanych, trzydniowy wyjazd studyjny do województwa wielkopolskiego dla 50 rolników z Warmii i Mazur oraz z Podlasia
w ramach realizowanej przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu operacji.

Pierwszego dnia uczestnicy oraz koordynatorzy i eksperci po wielogodzinnej podróży autokarem spod siedziby PODR w Szepietowie oraz WMODR w Olsztynie dotarli na miejsce i zameldowaniu się w Hotelu Sułkowski w miejscowości Boszkowo Letnisko. W czasie podróży koordynatorzy regionalni
z województw biorących udział w wyjeździe dokonali prezentacja potencjału poszczególnych województw ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wołowiny i potencjału rynków wołowiny. Po dokonaniu wszystkich formalności rozpoczęła się pierwsza sesja wykładowa. Eksperci przedstawili następujące zagadnienia: Łańcuch produkcji wołowiny oraz Rasy bydła i ich potencjał mięsny. Raz jeszcze przedstawiony został potencjał poszczególnych województw, w tym również kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego i tym samym zaprezentowane zostały wszystkie uczestniczące
w operacji regiony. Następnie rozpoczęły się gorące dyskusje na temat projektu i oczekiwań z nim związanych. Dyskutowano o łańcuchu produkcji wołowiny, pozycji konkurencyjnej rolników
i szansach na jej poprawę. Głównym tematem była rola odgrywana przez pośredników w obszarze transferu młodego bydła (cieląt i odsadów) pomiędzy gospodarstwami.

Drugiego dnia uczestnicy projektu wizytowali dwa gospodarstwa z województwa wielkopolskiego zajmujące się produkcją bydła.

Jako pierwsze odwiedzono gospodarstwo rolne Pana Cezarego Lisowskiego, położone we wsi Olszewo niedaleko Śmigla. Gospodarstwo to utrzymuje około 340 szt. bydła, z czego 96 sztuk stanowią krowy mleczne. Jest doskonałym przykładem funkcjonowania w jednej lokalizacji zarówno chowu bydła mlecznego jak i mięsnego. W trakcie wizyty jeden z ekspertów przeprowadził wykład: „Łańcuch produkcji wołowiny – pozycja rolników w łańcuchu, wzajemne relacje i zaufanie”.

Jako drugie wizytowano gospodarstwo rolne Pana Jana Pietrzaka położone we wsi Księginki, również w okolicach Śmigla. Gospodarstwo liczy 80 hektarów, z czego większość stanowią łąki i specjalizuje się w dziedzinie chowu bydła mięsnego (stado liczy 110szt.opasów).  W takcie wizyty odwiedzający wysłuchali wygłoszonego przez innego eksperta wykładu: „Technologia produkcji bydła i jej optymalizacja”. Temat wykładu idealnie wpisał się w plany i działania właściciela gospodarstwa, który jest w trakcie budowy nowej obory na dodatkowe 100 sztuk opasów. W nowo wybudowanym obiekcie ma być wdrożony nowy, zoptymalizowany sposób żywienia bydła, znacznie tańszy i efektywniejszy
w porównaniu do stosowanego obecnie.

Po zakończeniu wizyt w gospodarstwach i powrocie do hotelu, uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym poruszonych zagadnień z udziałem ekspertów oraz koordynatorów regionalnych.  W trakcie dyskusji odnoszono się do tego co zaobserwowano w gospodarstwach, treści wykładów oraz wymieniano doświadczenia i opinie dotyczące szeroko pojętej produkcji oraz rynku wołowiny.

W trzecim, ostatnim dniu wyjazdu studyjnego, po wymeldowaniu z hotelu, uczestnicy odwiedzili ostatnie gospodarstwo. Było to położone niedaleko Gniezna Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Żydowo, które jest spółką rolną Skarbu Państwa, gospodarującą na powierzchni 4565ha. Jednym z filarów działalności jest hodowla bydła, zarówno mięsnego jak i mlecznego. Odwiedzono wchodzące w skład gospodarstwa obiekty położone we wsi Grotkowo. Tam właśnie, w ramach GRH Żydowo, prowadzona jest produkcja zwierzęca. W takcie wizyty odwiedzający wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy dotyczył integracji poziomej rolnictwa natomiast drugi kwestii dobrostanu zwierząt.

Po zakończeniu wizyty odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i koordynatorów regionalnych, będący podsumowaniem pierwszego z zaplanowanych w ramach operacji wyjazdów studyjnych.

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska

Odsłony : 166
Skip to content