ZAPROSZENIE do udziału w Gali serów, operacji realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pod nazwą: „Podlaska Akademia Serowarska” III Edycja

wrz 21, 2022 | Aktualności, Projekty, PROW 2014-2020, SIR

„Podlaska Akademia Serowarska” III Edycja

Gala serów odbędzie się dnia 04 października 2022 r. o godz. 10.00 w ,,Gościniec Brański” w Brańsku, ul. Armii Krajowej 16A, 17-120 Brańsk


Gala serów skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego:

  • prowadzących gospodarstwa o specyfice mleczarskiej oraz RHD i MLO
  • planujących rozpoczęcie działalności związanej z przetwórstwem mleka
  • zainteresowanych tematyką przetwórstwa mleka

oraz doradców propagujących zakładanie i rozwój RHD, MLO; przedstawicieli instytucji wspierających promocję i rozwój obszarów wiejskich, w tym RHD, MLO.

Program Gali serów obejmuje: wykłady z serowarstwa, konsultacje na temat przetwórstwa sera, wyłonienie laureatów w dziedzinie sera podpuszczkowego oraz sera kwasowego, uroczyste wręczenie nagród.

Celem operacji jest ułatwienie współpracy podmiotów rynkowych poprzez stworzenie warunków do poszukiwania i nawiązywania partnerstw pomiędzy nimi, w celu zwiększenia ich siły przetargowej, w tym wymiana doświadczeń i praktyk w zakresie produkcji serów farmerskich oraz wprowadzania ich na rynek w formie krótkich łańcuchów dostaw, a także prezentacja dobrych praktyk z tego zakresu.

Osoby zainteresowane udziałem w Gali serów proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 26 września 2022 r. do godz.13.00 do Sekcji Podlaskiego Centrum Technologii Rolno-Spożywczych w PODR Szepietowo (pokój nr 24), bądź przesłanie (skanu) zgłoszenia na pocztę e-mail na adres dpoltorak@odr-szepietowo.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w Gali serów zdecyduje kolejność zgłoszeń.

do pobrania:

karta zgłoszenia

regulamin

program

Odsłony : 526
Skip to content