Otwarcie farmy fotowoltaicznej w Szepietowie Żakach

wrz 17, 2022 | Aktualności, Zaprosili nas

Inwestorzy, udziałowcy, władze gminy Szepietowo oraz wydzierżawiający grunt na którym powstała elektrownia, spotkali się 16 września by uroczyście przeciąć wstęgę. Poświęcenia inwestycji dokonał ks. kan. mgr. Andrzej Stypułkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej. Kapłan modlił się za pomyślność funkcjonowania farmy dziękując za możliwość jej powstania i efektywność dalszego funkcjonowania.

Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Beneficjent – Promyk Szepietowo Spółka z o. o. otrzymał na ten cel dotację 1,45 mln zł. Korzystając z działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – powstała elektrownia fotowoltaiczna o mocy 999,68 kW w miejscowości Szepietowo-Żaki.

Chcemy, aby nasze województwo wykorzystywało w jak największym stopniu odnawialne źródła energii, ponieważ mamy ku temu bardzo dobre warunki w regionie. Dlatego jako zarząd województwa staramy się dofinansować jak najwięcej projektów, które przeszły pozytywnie ocenę i zakwalifikowały się do otrzymania dotacji. I wszelkie oszczędności przeznaczamy na kolejne dobre wnioskizaznaczył marszałek naszego województwa Artur Kosicki w listopadzie ub.r. podczas ogłoszenia wyników naboru w konkursie unijnym, gdzie wsparcie w kwocie 52,7 mln zł otrzymało już łącznie 36 projektów.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia w Szepietowie Żakach, powstała nowa jednostka wytwarzania energii elektrycznej z OZE – farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Szacuje się, że instalacja wyprodukuje w ciągu roku 1013,52 MWh energii elektrycznej. Realizacja projektu doprowadzi do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu. Zrealizowany projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Instalacja jest źródłem tzw. czystej energii. Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, dzięki zastąpieniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczyni się do spadku emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wyniesie: 822,98 MgCO2.

Inwestycja powstała ma gruntach rolników, państwa Anny i Radosława Garbacik. Dzierżawcy są zadowoleni, że ich grunty okazały się atrakcyjne lokalizacyjnie i to właśnie na ich areale powstała ta innowacyjna inwestycja.

Uczestnicy spotkania w plenerze udali się na dalszy ciąg uroczystości do Dworku w Kiermusach, gdzie mówiono o szczegółach inwestycji oraz planach na przyszłość.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z fotorelacją oraz śledzenia naszej strony internetowej www.odr.pl i profili na portalach społecznościowych facebook i instagram.

Sylwia Sikorska

Koordynator sekcji – wydawnictw i promocji

                                         fot. Katarzyna Olszewska oraz Promyk Szepietowo Spółka z o. o.

 

Odsłony : 570
Skip to content