Zapraszamy na szkolenia z Prawa wodnego

wrz 13, 2022 | Aktualności, Ogłoszenia PODR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w III etapie szkoleń pt. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Celem realizowanej operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące poprawę gospodarki wodnej w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Operacja przewiduje organizację 71 szkoleń dla 2129 osób w okresie od września 2023 roku do lutego 2024 roku.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny realizowanych szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

  • znaczenie ustawy Prawo wodne dla rolnictwa,
  • korzystanie z wód i usług wodnych,
  • zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
  • zgody wodnoprawne dla rolnictwa,
  • zarządzanie wodami i ryzykiem powodziowym,
  • przeciwdziałanie skutkom suszy,
  • zasady ochrony wód,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody,
  • ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Szkolenia będą realizowane na terenie wszystkich powiatów województwa podlaskiego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, dodatkowo uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego.

Ponadto szczegółowych informacji udzielają:

 

Gabriela Włostowska

Odsłony : 600
Skip to content