Szkolenie e-learningowe „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”

sie 12, 2022 | Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje o organizowanym szkoleniu e-learningowym pn.

„Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”,

kierowanym do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.

Szkolenie składa się z pięciu modułów edukacyjnych:

  1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych
  2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju lokalnego
  3. Zasoby gminy
  4. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
  5. Fundusz sołecki „Krok po kroku”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/ Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

 

Odsłony : 280
Skip to content