Przedłużony termin przyjmowania wniosków na usługi rolnicze i leśne

sie 9, 2022 | Aktualności

Do 21 października 2022 r. został wydłużony termin składania wniosków w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych. Dofinansowanie udzielane jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020.

Z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w zakresie usług leśnych oraz związanych z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Wspierana działalność może być również związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów używanych w produkcji rolniczej lub wykorzystania technologii cyfrowych.  Działalność w zakresie usług rolniczych lub leśnych musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta,  co stanowi  50 procent kwalifikowanych kosztów inwestycji a w przypadku działalności związanych z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i z wykorzystaniem technologii cyfrowych poziom ten wynosi 65 procent.

 

Monika Jakubowska

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-rolnicze-i-lesne–wydluzony-termin-skladania-wnioskow

Odsłony : 308
Skip to content