Można już składać wniosek zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

sie 2, 2022 | Aktualności

Od poniedziałku 1 sierpnia  do 31 sierpnia 2022 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanej do produkcji rolniczej. W sierpniowym naborze można uzyskać zwrot podatku od  paliwa  zakupionego w okresie  od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku.

O zwrot akcyzy za paliwo rolnicze może ubiegać się każdy rolnik, który posiada grunty rolne oraz ma potwierdzenie zakupu oleju napędowego  fakturami VAT. Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1 złoty do 1 litra zakupionego paliwa. Limit zwrotu podatku na hektar użytków rolnych wynosi 110 zł. Podstawą do określenia całościowego limitu dla danego wnioskodawcy jest powierzchnia użytków rolnych w posiadaniu  rolnika na dzień 1 lutego  2022 roku w oparciu o ewidencję gruntów i budynków. Z kolei limit dla producentów bydła wynosi 40 złotych do DJP, czyli do średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.  W tym przypadku brana jest pod uwagę liczba DJP bydła będąca w posiadaniu rolnika w 2021 roku. Wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego należy składać w Urzędzie Gminy.

Anna Czarkowska

Odsłony : 411
Skip to content