Zapraszamy na szkolenie dla doradców rolniczych pt.: „PRZETWÓRSTWO NA POZIOMIE GOSPODARSTWA ROLNEGO I ROLNICZY HANDEL DETALICZNY”

lip 18, 2022 | Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województwa podlaskiego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym.

Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Posiadane zaplecze dydaktyczne i jego wyposażenie spełnia wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych dla zainteresowanych uruchomieniem działalności przetwórstwa żywności w małym zakładzie oraz prowadzenia szkoleń.

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradztwem dla rolników lub właścicieli lasów zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie w dniach 13– 15.09.2022 roku dla 15 doradców z województwa podlaskiego. Program szkolenia obejmuje 22 godziny dydaktyczne (w tym: 14 godzin wykładów oraz 8 godzin warsztatów w małych zakładach przetwórczych).

Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe finansowane są z budżetu projektu.

Zgłoszenia uczestników na w/w szkolenia przyjmowane będą od dnia 1 – 15.08.2022 r.

O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszenia na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres:

Podlaski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo.,

karty zgłoszenia uczestnictwa lub listy osób delegowanych na szkolenia w przypadku zgłoszenia grupowego.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru uczestników, warunków uczestnictwa oraz terminów realizacji szkoleń udzielają:

  1. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie:
  1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu:

 

  1. Program szkolenia
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa
  3. Lista osób delegowanych na szkolenie
Odsłony : 296
Skip to content