Rolnictwo społeczne tematem seminarium „Gospodarstwa Opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”

lip 13, 2022 | Aktualności

O tym jak wiele ról mogą pełnić gospodarstwa rolnicze, w tym niesamowicie ważną i na czasie, rolę społeczną, mogli przekonać się uczestnicy seminarium, które odbyło się 7 lipca w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Udział wzięli rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby oferujące usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych, osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności opiekuńczej, przedstawiciele: Lokalnych Grup Działania, samorządów działających w obszarze polityki senioralnej, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia i organizatorzy.

Seminarium otworzył Wojciech Mojkowski – Dyrektor PODR, witając gości i główną wykładowczynię – dr hab. Wiolettę Knapik, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  krótko przybliżył również ideę gospodarstw opiekuńczych.

Seminarium było jednym z 16 wojewódzkich i zarazem kolejnym etapem realizacji projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, który prowadzony jest w ramach konsorcjum Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W trakcie spotkania Pani profesor zaprezentowała takie zagadnienia jak potencjał jednostek samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich, na podstawie badań ankietowych; potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych na podstawie analizy wyników badań ankietowych; rekomendacje dotyczące modelu gospodarstwa opiekuńczego na bazie warsztatów przeprowadzonych wcześniej w każdym z województw; potencjał w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych.

Według założeń projektu gospodarstwo opiekuńcze będzie mogło być prowadzone przez rolnika, a świadczone w nim usługi będą traktowane jako rozszerzenie i uzupełnienie prowadzonej działalności rolniczej. Będą opierać się na rolniczym potencjale gospodarstwa i obejmować zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne dostosowane do potrzeb podopiecznych.

Tematyka tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych jest interesującą perspektywą, o czym może świadczyć ożywiona dyskusja w trakcie spotkania, Szczególnie, że rolnictwo może pełnić istotną rolą w sferze społecznej. Poszczególnym rolnikom pozwoli na wykorzystanie posiadanych zasobów i będzie dodatkowym źródłem dochodu.

Joanna Czarkowska

Główny specjalista

 

Odsłony : 376
Skip to content