Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych z regionu wschodniej Polski

lip 1, 2022 | Aktualności, Projekty, Projekty realizowane

Partner KSOW: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje operację pod tytułem „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych z regionu wschodniej Polski”.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r. i kończy się w dniu 31 października 2022 r.

Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie przetwarzania i sprzedaży surowców rolnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego (RHD), produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej  (MLO) oraz skracania łańcucha dostaw, w celu podniesienia świadomości i wiedzy rolników oraz producentów żywności w wymienionym zakresie. Operacja przyczyni się bezpośrednio do wsparcia organizacji łańcucha dostaw żywności, przetwarzania i sprzedaży surowców rolnych oraz przetworzonych surowców rolnych na produkty gotowe, konsumentom finalnym oraz kreowania i promowania rozwiązań, które mogą przyczynić się do skracania łańcucha dostaw.

W ramach operacji zaplanowano:

  • dwa warsztaty dla 40 osób z przetwórstwa surowców rolnych, w tym mięsa, mleka oraz zbóż, polegające na kształceniu praktycznym uczestników z przetwarzania surowców rolnych na produkty gotowe. Warsztaty zostaną uzupełnione zajęciami merytorycznymi na temat skracania łańcucha dostaw, promowania działalności rolniczych polegających na sprzedaży bezpośredniej konsumentom finalnym w tym działalność rolnicza RHD, MLO, dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednia oraz znakowanie produktów żywnościowych;
  • dwa wyjazdy studyjne krajowe, dla uczestników warsztatów, do obiektów specjalizujących się w wytwarzaniu i sprzedaży serów podpuszczkowych oraz wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów mięsnych, gdzie uczestnicy będą mogli wymienić swoje doświadczenia związane ze sprzedażą bezpośrednią;
  • publikacja w formie artykułu podsumowywująca operację, przygotowana i zamieszczona w gazecie „Wiadomości rolnicze” w każdym z czterech województw, z których pochodzi grupa docelowa. Artykuły przyczynią się  do rozpowszechniania i promowania sprzedaży bezpośredniej, RHD, MLO oraz skracania krótkiego łańcucha dostaw.

Grupa docelowa: operacja skierowana jest do producentów żywności, w tym prowadzących działalność rolniczą w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD), działalność marginalną, lokalną i ograniczoną  (MLO), a także mieszkańców obszarów wiejskich oraz doradców rolnych z terenu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Przewidywane efekty:

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych 40 uczestników warsztatów, mieszkańców obszarów wiejskich z województw podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego z zakresu przetwórstwa mięsa, mleka, surowców rolnych w zakresie wypieku chleba, sprzedaży bezpośredniej oraz znakowania żywności. Wizyty w obiektach specjalizujących się w przetwórstwie mleka i mięsa pozwolą na wymianę informacji i doświadczeń oraz wskazanie możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w tym RHD, MLO oraz skracania krótkiego łańcucha dostaw.  Ponadto artykuły zamieszczone w „Wiadomościach Rolniczych” przyczynią się do promowania
i rozpowszechniania informacji dotyczących sprzedaży bezpośredniej, w tym RHD, działalności MLO oraz skracania łańcucha dostaw.

Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez łagodzenie  negatywnych skutków sprzedaży, w których występuje duża liczba pośredników, co wpływa niekorzystnie na sytuację rolnika w łańcuchu dostaw.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie.

Odsłony : 368
Skip to content