Zaproszenie do udziału w warsztatach „Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji ziół w ramach krótkich łańcuchów dostaw” w dniach 7 – 8. 07. 2022

cze 20, 2022 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w warsztatach

„Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji ziół w ramach krótkich łańcuchów dostaw” w dniach 7 – 8. 07. 2022

Program warsztatów obejmuje wizytę w gospodarstwie agroturystycznym Ziołowy Zakątek, Koryciny 73b, specjalizującym się w uprawie i przetwarzaniu ziół już od wielu lat. Celem operacji  jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie  i na obszarach wiejskich w zakresie uprawy ziół jako alternatywnego źródła dochodu w gospodarstwie rolnym oraz wykorzystania ziół w żywieniu człowieka i hodowli zwierząt. Działanie przyczyni się do zapoznania uczestników z tematem upraw ziół oraz ich wykorzystania. Ponadto zaprezentowane będą dobre praktyki z zakresu wprowadzania na rynek produktów oferowanych przez rolników ze szczególnym uwzględnieniem możliwości sprzedaży oraz wzrostu znaczenia i upowszechnienie współpracy między rolnikami jako narzędzie poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich.

Działanie skierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzących przetwórstwo roślin zielarskich, prowadzących rolniczy handel detaliczny, oraz planujących rozpocząć produkcję w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 29 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 do Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w PODR Szepietowo ( pokój nr. 29 )  bądź  przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na    e-mail: bpulawska@odr-szepietowo.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu: Beata Puławska tel. 86 275 89 38, e-mail: bpulawska@odr-szepietowo.pl

formularz zgłoszeniowy

regulamin uczestnictwa

 

Odsłony : 374
Skip to content