Zaproszenie do udziału w seminarium „Gospodarstwa Opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”

cze 3, 2022 | Aktualności

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapraszają na seminarium pod nazwą „Gospodarstwa Opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”.  Jest to jedno z cyklu 16 wojewódzkich seminariów ułatwiających transfer wiedzy do praktyki oraz wymianę doświadczeń między rolnikami, samorządami, doradcami i innymi interesariuszami.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 7 lipca 2022 roku w siedzibie PODR, Szepietowo Wawrzyńce 64. Początek o godzinie 11.00.

Tematem seminarium będzie między innymi rola gospodarstw opiekuńczych w rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie osób starszych w zakresie usług społecznych oraz model gospodarstwa opiekuńczego. Udział jest bezpłatny.

Seminarium, na które zapraszamy, skierowane jest głównie do:

  • rolników,
  • właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
  • osób oferujących usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych,
  • przedsiębiorców i osób fizycznych zainteresowanych prowadzeniem działalności opiekuńczej,
  • wolontariuszy zajmujących się osobami wymagającymi opieki,
  • przedstawicieli Lokalnych Grup Działania związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych,
  • przedstawicieli samorządu działających w obszarze polityki senioralnej,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłosić się poprzez:

  • wysłanie wiadomości na adres e-mail: jczarkowska@odr-szepietowo.pl o treści: Jestem zainteresowany/a seminarium pod nazwą „Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”, które odbędzie się 7 lipca 2022 roku.
  • telefonicznie – pod numery telefonów: 86 275 89 38 lub 506 662 611

Termin zgłoszeń 05.07.2022 r.

Program seminarium

10:30 – 11:00 – Rejestracja, powitanie uczestników, otwarcie konferencji.

11:00 – 11:15 – Prezentacja projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)”.

11:15 – 11:30 – Potencjał Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich, na podstawie badań ankietowych.

11:30 – 11:45 – Wpływ zróżnicowania terytorialnego na uwarunkowania powstawania gospodarstw opiekuńczych, na podstawie badań fokusowych.

11:45 – 12:00 – Potencjał w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych.

12:00 – 12:30 – Dyskusja.

12:30 – 12:45 – Potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych; analiza wyników badań ankietowych.

12:45 – 13:00 – Opinie opiekunów osób starszych dotyczące potrzeb seniorów; analiza wyników badań ankietowych.

13:00 – 13:15 – Rekomendacje dotyczące modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie warsztatów przeprowadzonych w 16 województwach.

13:15 – 14:00 – Dyskusja, podsumowanie.

14:00 – Obiad.

Joanna Czarkowska

Odsłony : 411
Skip to content