Jak podają najnowsze badania naukowe emisja metanu ma ogromny wpływ na zmiany klimatyczne. W związku z tym, Unia Europejska zdecydowała się ograniczyć emisję metanu, co zaowocowało pracami nam nowymi przepisami mającymi zmniejszenie udziału metanu m.in. w produkcji rolnej. Dlaczego? Okazuje się że głównym źródłem emisji metanu jest rolnictwo, w tym hodowla bydła.

O ile emisyjność dwutlenku węgla, ona jeszcze nie jest tak duża i w marę prostymi i możliwymi do przyjęcia sposobami da się ją ograniczyć, chociażby nowa perspektywa WPR i ekoschematy to jest droga by zachęcić rolników – również finansowo stosowania niskoemisyjnych technologii, szczególnie w agrotechnice i uprawach – Wojciech Mojkowski dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Jak polskie rolnictwo może wykorzystać obecną sytuację , aby stać się bardziej ekologiczne? Jak skutecznie produkować i wykorzystywać biogaz ograniczając emisję metanu? Czy wodór może być uzupełnieniem technologii opartych na biogazie? Wreszcie jaka jest rola polskiej produkcji bydła w emisji metanu?

Ta problematyka zdominowała dyskusję o zeroemisyjnym rolnictwie oraz miejscu obszarów wiejskich w transformacji energetycznej w trakcie panelu „Zeroemisyjne rolnictwo: BIOGAZ, BIO LNG, BIO H2”.

Jak można przeprowadzić dekarbonizację polskiego rolnictwa?

O roli hodowli bydła oraz technologii wodorowych i biogazowych w ograniczeniu emisji metanu dyskutowali podlascy eksperci w trakcie panelu „Zeroemisyjne rolnictwo: BIOGAZ, BIO LNG, BIO H2”.

Myślę, że trochę za bardzo schematycznie podchodzimy do zwierząt. Inaczej emituje bydło na łące, a inaczej w przetwórniach mlecznych. To mnoży się przez różne współczynniki. Niemniej jednak problem będzie istniał. […] W Wielkopolsce łatwiej jest podjąć wspólne inicjatywy. W skali kraju może być z tym problem  – podkreślał Wojciech Mojkowski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Ekspertowi z polskiego ODR z Szepietowa wtórował Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego:

Emisja z produkcji zwierzęcej ma ok 7% udziału w emisji ogółem w UE. Stereotyp mówi, że jest to dużo więcej. Trzeba zmienić myślenie stereotypowe. (…) Musimy sprostać wyzwaniom.

Z metanem jest o tyle trudniej, że nie da się go ograniczyć prostymi środkami agrotechnicznymi. Na chwilę obecną jeśli chodzi o gnojowicę, której powstaje dużo w gospodarstwach hodowlanych, będzie to problem i Podlasia, pewnie Wielkopolski też bo tutaj jest duża hodowla trzody. Biogazownie wydają się szansą. Czemu nie mamy dużego rozwoju w temacie biogazownie to myślę temat na oddzielną konferencję – Wojciech Mojkowski dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Z kolei Wiesław Kamieński, ekspert z Polskiej Rolniczej Doliny Wodorowej (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego) mówił o konieczności dostosowania się polskich rolników do nowych wyzwań i wymagań jakie niosą za sobą nowe strategie i plany UE zawarte w Zielonym Ładzie.

Dużym problemem jest zmiana mentalności ludzi mieszkających na wsi. Muszą oni zrozumieć, że muszą dostosować się do zmian, które zachodzą na całym świecie. Niedostosowanie się będzie działać dla nich niekorzystnie. I dla ich gospodarstw – mówił Wiesław Kamieński, ekspert z Polskiej Rolniczej Doliny Wodorowej (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego).

Oczywiście nie mogło zabraknąć też tematyki związanej o roli produkcji nawozów w zwiększaniu emisji dwutlenku węgla i metanu.

Jeśli chodzi o związki Azotu, w uprawie są już kiełkujące ale i dostępne go zastosowania technologie i zabiegi agrotechniczne, które pozwolą ograniczyć emisyjność związków azotu – Wojciech Mojkowski dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Naszym głównym celem i wyzwaniem jest dekarbonizacja przemysłu. Drugi element to są inne rodzaje nawozów, które niekoniecznie muszą być produkowane na bazie amoniaku. Natomiast jeżeli chodzi o dekarbonizację i zielenienie nawozów – jest dzisiaj prowadzona dyskusja, że niedługo się pojawią etykiety na nawozach „eko”, który będzie dostarczony np. z Australii, dzisiaj dekarbonizacja zwraca się ku źródłom niskoemisyjnym. Należy szukać innych alternatyw – podsumował Henryk Kubiczek, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty.

Farmer.pl / PODR Szepietowo

Fot. Monika Pasieczna, Piotr Pasieczny, Sylwia Sikorska

Więcej o wydarzeniu:

https://www.h2poland.com.pl/pl/h2poland/o-forum/

https://www.facebook.com/events/641932770227618/

Zapraszamy do odwiedzania naszych portali społecznościowych Facebook i Instagram.